Европейската комисия, ръководителите на агенциите по лекарствата (HMA) и Европейската агенция по лекарствата (EMA) издадоха препоръки за избягване на недостиг на ключови антибиотици, използвани за лечение на респираторни инфекции през предстоящия зимен сезон.

Ако търсенето на антибиотици през предстоящия зимен сезон е подобно на средното ниво на потребление през предходните години, събраните от европейските институции данни предполагат, че предлагането в ЕС на перорални форми на ключови антибиотици от първа и втора линия за респираторни инфекции ще съответства на търсенето.

Увеличаване на производството на ключови антибиотици

За да се избегне недостиг през предстоящия есенен и зимен сезон, EMA и HERA препоръчват увеличаване на производството.

"Ранните действия преди есенния и зимния сезон трябва да дадат на производителите достатъчно време, за да гарантират, че разполагат с достатъчен производствен капацитет, за да отговорят на изискванията", коментират от ЕК.

Мониторинг на търсенето и предлагането

Здравните регулатори ще продължат да наблюдават търсенето и доставките на ключовите лекарства в сътрудничество с компаниите. Като се има предвид, че предприетите мерки целят да осигурят достатъчно доставки, на всички заинтересовани страни се напомня да поръчват лекарства както обикновено, без да е необходимо да се запасяват с лекарства. Натрупването на лекарства може допълнително да натовари доставките и да причини или да влоши недостига.

КЗК ще проверява злоупотребявала ли Phoenix Pharma при разпространението на Ventolin

Злоупотребявал ли е с господстващо положение единственият вносител на "Вентолин" в страната?

Медикаментът се внася в страната само от една компания