От 1 юли влезе в сила нов начин на изчисляване на лихвите върху кредитите в лева, след като Българската народна банка (БНБ) прекрати изчисляването на индекса СОФИБОР.

След тази промяна финансовите институции в страната ще изчисляват лихвите по заемите в местна валута по нов начин, но това не трябва да се отрази върху потребителите, тъй като равнището на новите лихви не трябва да надхвърля това на СОФИБОР. Такова изменение влезе в сила след одобрени от парламента изменения в Закона за кредитните институции (ЗКИ) в началото на юни.

Лихвите по кредитите тръгват нагоре. Но най-рано след година

Лихвите по кредитите тръгват нагоре. Но най-рано след година

Те вече достигнаха санитарния минимум, смятат експерти от бранша

Също така не би трябвало потребителите, които вече имат сключени договори за кредит в лева, да преподписват своите договори или да трябва да се съгласяват с допълнителни анекси към тях. Те обаче трябва да бъдат уведомени от банките за промяната в изчисляването на лихвите по заема им.

Някои от банките ще заменят директно индекса с ЮРОБОР, а други ще го правят на база на собствен нов индекс, който трябва да бъде одобрен от БНБ.

Какво точно представлява СОФИБОР и кога влезе в сила?

Индексът се изчисляваше на основата на междубанковите сделки на българския пазар, като той трябваше да отразява разходите на финансовите институции за осигуряване на средства. СОФИБОР обаче беше само част от изчисляваните лихви по заемите, а останалата част са т.нар. надбавки.

Какви лихви ще платите за ипотечен кредит в България и в Европа?

Какви лихви ще платите за ипотечен кредит в България и в Европа?

Едно сравнение на оферти

Банките в България започнаха да ползват индекса през 2014 година след промяна в Закона за защита на потребителите. С нея условията за формиране на лихвите по заемите трябваше да станат по-прозрачни, като преди това кредиторите ги изчисляваха по собствена методика.

През 2017 година стана ясно, че БНБ ще спре да изчислява СОФИБОР заради нов регламент на Европейския съюз, който влезе в сила от 1 януари 2018 година. Имаше възможност индексът да бъде запазен, като се изчислява от друг лицензиран оператор.

Преди време се появи информация за интерес от страна Thomson Reuters за изчисляване на СОФИБОР, но в крайна сметка до официално подадено заявление от страна на компанията не се стигна.

Кои банки дават най-високи лихви по депозити и най-ниски по кредити?

Кои банки дават най-високи лихви по депозити и най-ниски по кредити?

Бърз обзор на предложенията на пазара