Народното събрание прие оставката на члена на Комисията за финансов надзор Владимир Савов. Това става два дни преди мандатът на Савов по закон да изтече.

В сайта на Комисията за финансов надзор може да се види, че Савов е избран от Народното събрание за член на Комисията на 24 януари 2014г. с шестгодишен мандат. Като член на КФН той отговаря са статистиката и аналитичната дейност в нея и бе дежурният заместващ по отделните ресори, когато съответните заместник председатели излизаха в отпуска или в оставка. Най-често Савов заместваше Ралица Агайн като изпълняващ длъжността заместник председател, отговарящ за застраховането.

Савов подава оставка във връзка преминаване на друга работа и по-точно във надзорния финансов орган на Казахстан. Въпросът сега е кой ще заеме неговата позиция в КФН. Според Закона за КФН: "изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове".

Практиката на КФН при подобни казуси показва, че членове на комисията изпълняват длъжността си продължителен период от време, след изтичането на мандатите им. Припомняме, че през 2016-а тогавашния председател на комисията Стоян Мавродиев бе принуден да изпълнява задълженията си след изтичането на мандата му. По това време заместник-председателя отговарящ за осигурителния надзор продължаваше да е на тази длъжност независимо, че мандата му бе изтекъл година и половина по-рано. В случая със Савов обаче изглежда, че този сценарий няма да сработи.

И като стана дума за мандати е добре да се знае, че този на заместник-председателя на КФН, отговарящ за застраховането, Илиана Христова също приключва. Ще припомним, че тя бе избрана на тази позиция от Народното събрание през април 2019-а и замести на нея Ралица Агайн, която подаде предсрочно оставка във връзка с кризата възникнала покрай фалита на кипърския застраховател "Олимпик". А според Закона за КФН: "При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата".

Ралица Агайн бе избрана през януари 2014-а с мандат от 6 години, така че той приключва сега. В този случай обаче може да бъде активирано вече цитираното правило от Закона, че членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове. И в тази хипотеза КФН може да работи много дълго време.