Съветът на управляващите на Европейската централна банка на заседанието в четвъртък запази базовата лихвена ставка на нулево равнище. И потвърди завършването на стимулиращата си програма за изкупуване на активи до края на тази година.

Лихвената ставка по депозитите също остава на ниво минус 0,4%, маржиналната лихва по кредитите се запазва 0,25%. По този начин решенията на паричния регулатор на еврозоната съвпаднаха напълно с очакванията на експертите и наблюдателите.

ЕЦБ очаква основните лихвени ставки да останат на сегашните си равнища най-малкото до лятото на 2019 година. Или колкото е необходимо дълго време, за да се постигне устойчиво приближаване на инфлацията в средносрочен план до нива, малко под 2 на сто.

Централната банка също така потвърди намеренията си да приключи с ежемесечните покупки на еврооблигации, известни като "количествени улеснения", до края на декември 2018 година. На предишното заседание през септември ЕЦБ взе решение да ги намали наполовина от 30-те милиарда евро на месец.

Запазването на досегашната парична и лихвена политика на ЕЦБ, без каквито и да е промени, беше напълно очаквано от анализатори, икономисти и инвеститори. Сега вниманието на участниците на финансовите пазари и анализаторите е насочено към традиционната пресконференцията на шефа на ЕЦБ Марио Драги по-късно днес. С особен интерес се очакват неговите коментари по острата конфронтация между Рим и Брюксел по повод италианския бюджет за следващата година.