Търговията с държавни ценни книжа (ДЦК) на Българска фондова борса-София официално стартира днес. До 30 септември 2018 г. това ще се случва без такси и комисионни.

От днес на Основен пазар BSE се търгуват 20 емисии ДЦК.

Началото на търговската сесия на БФБ-София беше дадено със специална церемония, в която участваха Маринела Петрова - заместник-министър на финансите, Асен Ягодин - председател на Съвета на директорите на БФБ-София, Нина Стоянова - подуправител на БНБ, Васил Големански - изпълнителен директор на БФБ-София и представители на членове на Борсата.

"Удовлетворени сме, че с добавянето на ДЦК увеличихме разнообразието от инструменти, които се търгуват на Борсата. Така тя става още по-атрактивна за инвеститорите - цел, за която ще продължим активно да работим и за напред", заяви Големански.

За да изградят стабилен пазар на ДЦК с траен интерес на инвеститорите към него, Фондовата борса и Централен депозитар обявиха днес инициатива - няма да начисляват такси към свои членове за търговия с този вид инструменти, ако и те съответно не таксуват своите клиенти. 13 инвестиционни посредника и банки откликнаха вече на инициативата и няма да начисляват такси на клиентите си при търговия с ДЦК.