Стартира поканата за изграждане на ГКПП "Клепало" между България и Северна Македония, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Разкриването на граничния пункт, свързващ Струмяни и Берово, е стратегически проект в новата Програма за трансгранично сътрудничество България - Република Северна Македония 2021-2027.

Решението бе взето в рамките на първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в Струмица. На него бяха одобрени Насоките за кандидатстване на подготовката и строителството на граничния пункт, който ще се финансира с над 10,3 млн. евро от програмата. Бенефициенти са Областната администрация в Благоевград и Митническото управление в Република Северна Македония.

"Това реално е първата покана за кандидатстване по програмата. Ще реализираме една 20-годишна мечта на жителите от региона, при това в много важен момент в развитието на отношенията между двете държави", коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която съпредседателства заседанието.

Тя допълни, че изграждането на новия граничен пункт ще улесни натоварения трафик между двете държави, ще стимулира икономическото развитие на региона и ще осигури директен достъп до магистрала "Струма", която е важна част от трансевропейската транспортна мрежа.

Програмата ще подкрепя и инвестиции в зелена инфраструктура за постигне на по-здравословна, естетична и функционална среда в населените места, чрез изграждане на подходящи зелени пространства. За целта са предвидени над 5.2 млн. евро по Приоритет 1 - "По-зелен трансграничен регион".

При реализацията на Приоритет 3 - "Интегрирано развитие на трансграничния регион", ще се следва специално разработената Териториална стратегия. Тя ще се управлява от Ръководен борд, който проведе учредителното си заседание в Струмица.

По време на срещата стратегията беше одобрена единодушно и бяха избрани двамата съпредседатели на борда - Илко Стоянов, кмет на Благоевград и Андреа Златкова, координатор в Центъра за развитие на източния регион за планиране на Република Северна Македония.

Териториалната стратегия се фокусира в две направления: повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез технологична трансформация и насърчаване на целогодишния туризъм с интелигентни решения.

За проекти в тези области са определени общо 15,6 млн. евро, представляващи половината от средствата по програмата. Отварянето на мерки по стратегията ще започне през първата половина на 2023 г.