Еврофондовете нанесоха тежки щети на българската икономика. Те са неестествен и крайно неефективен механизъм за подпомагане на фирми и публични администрации. Това са част от изводите в анализ на юриста Йордан Иванов.

„В никакъв случай не твърдим, че еврофондовете са задължително вредни за една икономика, но начинът по който се разпределят в България със сигурност носи совите силна негативни ефекти”, коментира експертът в ефира на БНР.

Според него в основата на проблема стои липсата на интерес към продукта на европарите:

„Станахме свидетели последните години на редица реализирани проекти със спортни съоръжения в общини, в които седящите места на спортните съоръжения са 4 пъти повече, отколкото населението на общината, като кметовете са последните хора, които носят вина, защото това са условията, които им се отварят на тях като програми.

Когато имаме тези примери, когато виждаме туристически информационни центрове на 2000 м надморска височина, които не са посещавани, и политическата класа каже, че даваме 1 лев на ЕС и получаваме 7, в този момент виждаме, че това твърдение тотално се обезсилва.”

България не оползотворява европарите, а ги усвоява, отбеляза  Иванов:

„Ако погледнете структурата на приходите на поднационално ниво в страната, ще видите, че данъчните приходи на общините правят изключително малък процент от приходите на общините. Това означава, че е абсолютно нормално кметовете да гледат на европарите като на единствения  приток на средства. Процесът е сбъркан, моделът на финансиране. Това не е грешка на някоя община или кмет.

Нито една развита европейска страна не се развива посредством еврофондове, а напротив посредством силно децентрализирана държава. Сбъркахме, че се предоверихме на еврофондовете като инструмент за развитие. Те могат да помогнат при правилното им разходване, но в никакъв случай не могат да бъдат влиятел за промяна”, каза още Йордан Иванов.