През тази седмица Центърът за градска мобилност (ЦГМ) направи предложение, което предвижда билетът за градския транспорт в София да поскъпне до 1,50 лв. Нашето усещане е, че предложената цена има за цел постигнето на компромисен вариант - някъде между сегашната цена от 1 лв. и предложеният ръст от 50 ст.

Без да заемаме позиция по темата и без да претендираме за пълна точност на изнесените от нас данни, направихме съпоставка между цените на градския транспорт в София и тези в други европейски столици.

Сравнения на номиналната стойност (в червено на графиката) на цените на билетите за градския транспорт би била неуместна, поради разликите както в заплатите, така и в цените в страните членки на ЕС. Причината е, че едно евро не купува същото количество стоки и услуги в различните страни от ЕС.

Докато в София за тази сума можете да отидете до центъра и да се върнете, в Лондон няма да можете да си позволите дори едно единствено пътуване. И все пак: в номинално изражение билетът е най-евтин именно в София (0,51 евро).

За да сравним „стойността“ на едно пътуване в София с това в други европейски столици, използвахме последните данни на Евростат за паритетите на покупателната способност (ППС) в страните от ЕС. ППС се използват за превръщане на номиналните разходи в национална валута (лева, евро, паунд и т.н.) в единна условна валута, наричана „Стандарт на покупателната способност” (СПС).

Тази условна валута има еднаква покупателна способност във всички страни от ЕС, което позволява да се използва за база на подобни сравнения (за повече информация виж методологическите бележки накрая, както и обяснението на НСИ).

Снимка 216406

Пълната графика можете да видите тук

Например: Минималната работна заплата (МРЗ) в Полша през втората половина на 2015 г. е 418 евро, а тази в България – 194 евро. В номинално отношение МРЗ в Полша е 2,15 пъти по-висока от тази в България. Обаче, ако вземем предвид различната цена на стоките и услугите в полската и българската икономика и приложим ППС, минималната заплата в Полша възлиза на 749 СПС, а тази в България – на 401 СПС – разликата се стопява до 1,87 пъти. Тази промяна отразява факта, че цените у нас са по-ниски от тези в Полша и че 1 евро у нас може да закупи повече стоки или услуги, като в крайна сметка този ефект в цените е по-силен от разликата в заплатите. Повече за разликата в нивото на МРЗ в страните от ЕС можете да откриете тук.

Към момента единствената столица, в която цената на един билет за градския транспорт (в СПС – в син цвят на графиката) е по-ниска от тази в София, е Братислава. Малко по-скъп (както в номинално изражение, така и в СПС) е транспортът в Букурещ.

Сравнението, базирано на покупателната способност, показва, че ако цената на билета в градския транспорт бъде увеличена до 1,50 лв. (приблизително 0,77 евро), неговата стойност в СПС би надминала тази в 10 европейски столици - Вилнюс, Цюрих, Прага, Талин, Любляна, Рим, Атина, Дъблин, Варшава и Букурещ.

Подобен „скок” би бил трудно защитим (особено в условията на рекордно ниски цени на горивата), поради което вероятността да се случи е минимална.