Министерството на националната отбрана обяви на 2 май, че започва кампания за наемане на професионални войници за силовата структура на румънската армия.

Според прессъобщение на Министерството на отбраната, на ниво румънска армия се организира една от най-мащабните кампании за набиране и подбор за попълване на 4159 вакантни длъжности за професионални войници.

Между 2 май и 16 юни кандидатите, избрали да продължат кариерата на професионален войник, могат да кандидатстват за регистрация в зоналните, окръжните или окръжните военни центрове (според случая), в чиято зона на отговорност живеят.

Допустимата възраст на кандидатите започва от 18 години в началото на програмата за обучение и не повече от 45 години в края й.

Румъния купува дронове "Байрактар" за $321 млн.

Румъния купува дронове "Байрактар" за $321 млн.

Северната ни съседка ще задели 2,5% от своя БВП за отбрана

Професионалните войници представляват най-голямата група от военен персонал и изпълняват функции за изпълнение, специфични за бойци и военни специалисти, в рамките на екип, боен пост или група. Тези войници участват пряко в процеса на индивидуална и колективна подготовка, осигуряват експлоатацията и поддръжката на техниката и въоръжението и учебната инфраструктура и може да изпълняват задачи по охрана на военни обекти. Заедно с останалите войници, професионалните войници имат мисията да пазят целостта и суверенитета на държавата и да защитават гражданите на страната. Те се призовават и във всяка ситуация, която засяга нормалния ход на живота (бедствия, природни или технологични бедствия и др.).

Професионалните войници са основният източник на обучение за активни подофицери и те могат да бъдат избрани по програми за обучение на военни старшини, както и за участие в курсове, организирани за прием във висше образование или курс за активна подготовка на офицери.

Снимка 616627

Източник: iStock by Getty Images