През последните няколко години лихвите по депозитите се понижаваха непрестанно, като достигнаха нови дъна. Знаете ли, че вече има банки, които предлагат лихва по едногодишен депозит от 0.05%? Или казано по друг начин, ако направите депозит от 10 000 лева, след една година ще получите 10 005 лева. А каква ли ще бъде инфлацията за тази една година?

Иначе масово депозитите са с лихви от под 1%. Всъщност при подобна лихва, най-масовите депозити - малките, в границите до 1000 лева, на практика носят загуба на депозантите.

Ето и един пример...

При 1% лихва по депозита, за сумата от 1000 лева, депозанта ще получи 1010 лева след година. След удържане на таксите по поддържане на сметките, които често са в диапазона на 1-2 лева на месец, или 12-24 лева на година, сумата която ще получите след 12 месеца вече е под първоначално внесената!

Спестителите е добре да имат в предвид, че в средносрочен аспект, едва ли ще станем свидетели на драстично повишение на лихвите, или поне на реалните такива, с отчитане на нивото на инфлацията. Два са факторите, които ще предопределят това.

На първо място банките разполагат с рекордни депозити от бизнеса и домакинствата в размер на над 64 милиарда лева, по данни на БНБ. Тоест банките имат нелеката задача да плащат за един рекорден по размер депозитен ресурс, в среда, при която голяма част от него не работи (не е отпуснат под формата на кредити).

И докато тук има известно активизиране по направление на кредитирането, все още ще трябва да мине доста време, преди финансовите институции да започнат отново да усещат нуждата от набиране на "свеж работен" капитал, тоест да се конкурират за него с по-високи лихви.

Вторият фактор, който най-вероятно ще продължи да оказва низходящ натиск върху лихвите по депозитите и ще ги държи ниски, е политиката на ЕЦБ. Лихвите по депозитите в еврозоната са отрицателни, а в светлината на излизането на Великобритания от ЕС, едва ли скоро ще станем свидетели на значителното им повишение.

Предвид на това, че България е членка на ЕС, страната ни до голяма степен е като скачен съд с останалите европейски страни. Тоест, всяко по-сериозно повишение на лихвите по депозити у нас до нива, значително над средните в Европа, ще води след себе си пренасочването на сериозен европейски депозитен ресурс и съответно връщане на лихвите към средните за ЕС.

В допълнение мога да отбележа, че в дългосрочен и средносрочен хоризонт депозитите не са добро решение за вашите спестявания. Това, че инфлацията е ниска в момента, не означава, че ще се запази такава и в бъдеще. Всъщност инфлация от 3%, каквато е била тя у нас в дългосрочен план, намалява стойността на парите ви наполовина за 24 години.

А освен да преодоляват инфлацията, дългосрочните ви спестявания трябва и да работят за вас и да се увеличават. Тук доходността е критичен фактор. Знаете ли каква е разликата между това парите ви да се капитализират само с 3% повече в продължение на един по-продължителен период от например 30 години (когато ще се пенсионирате, ако сте на 35 години в момента).

На 10 000 лева спестявания, при банков депозит с лихва от 1.5%, след тридесет години, вашите средства ще са се превърнали в 15 630 лева. Най-вероятно, основна част от покупателната им сила ще е изядена от инфлацията.

Същите 10 000 лева след 30 години, при доходност от 4.5% (с три процентни пункта по-висока), ще са се превърнали в 37 453 лева, или 2.4 пъти повече, отколкото ако са на депозит. Най-важното обаче е, че най-вероятно тяхната покупателна сила (с отчитане на инфлацията), не само ще се е запазила, но и повишила.

А как се променят нещата, ако средствата ви носят средната за широкия щатски индекс S&P 500 доходност в дългосрочен план (от 7%)? Тези 10 000 лева, вече се превръщат вече в 76 122 лева. Това е близо пет пъти повече в сравнение с ако стоят на депозит.

Всъщност, повечето професионални консултанти ще ви кажат, че тази годишна доходност въобще не е нереална, или невъзможна.

И още един пример...

При един от най-добрите депозити, с лихва от 1.2% в момента, на депозантите ще са необходими 60 години, за да удвоят спестяванията си, съгласно "правилото 72" (ако лихвите са такива за целия период от време).

Това е едно изключително просто правило, което ще ви помогне да осъзнаете в по-голяма степен критичната роля на доходността. Посоченото финансово правило сочи колко години ще са ви необходими да удвоите спестяванията си при различна норма на годишна възвращаемост.

Отговорът се дава, като разделите числото 72 на очакваната от вас доходност. Например, ако очаквате доходност от 6% на година, за удвояване на инвестираните от вас средства ще ви трябват едва 12 години. Ако доходността обаче е 1.2%, то годините нарастват вече до 60, както вече споменахме.