Домакинствата в Съединените американски щати възвърнаха загубеното от края на миналата година, когато капиталовите пазари тръгнаха рязко нагоре. През първото тримесечие на настоящата година богатството им се увеличи с 4,5 процента до $108,6 трилиона, показват данни на Федералния резерв. Спадът през последните три месеца на 2018 г. бе 3,7%. Това е най-голямото натрупване на ново богатство за тримесечие от 2004 г. насам.

Голямата част от него идва от 12,4 процента увеличение на акциите. S&P 500 нарасна с 12,8 процента досега, след като загуби 6,2 процента през 2018 г.Федералният резерв изчислява общата стойност на всички активи на домакинствата, като вади задълженията. Стойността на жилищата се е покачила с едва 1,7 процента, след като поскъпването се забавя.

Въпреки увеличението на богатството, американците намаляват и тегленето на кредити и спестяват малко повече. Растежът на дълговете се забавя на годишна база с 2,3 процента от 2,8 процента през последните три месеца на 2018 г. и 3,5% през третото тримесечие. Спестяването расте до 6,7% от разполагаемия доход, повишение от 0,2 пр. п. спрямо последните три месеца на 2018 г.

Намаляването на растежа на дълга може да индикира спад в разходите - потенциален лош знак за американската икономика.