С решение от днешното заседание на Минисдтерския съвет правителството назначи Станислав Дечев за областен управител на Хасково. Той заема мястото на Добри Беливанов, който бе избран за кмет на общината на провелите се местни избори.

Станислав Дечев е на 39 г. Има магистърска степен по автоматика и системотехника от пловдивския филиал на Техническия университет в София. Работил е в ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, в Хасково. От 2011 г. е общински съветник в Хасково.