Стотици млади хора от цялата страна потърсиха бюрата по труда, за да кандидатстват по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП „РЧР").

Агенцията по заетостта отчита нарастващ интерес към схемата само седмица след като министър-председателят Бойко Борисов и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов призоваха младите хора и работодателите да се възползват от предлаганите възможности за обучение и стаж. Всеки ден младежи подават заявления за участие, като общият брой на включените в схемата вече е почти 2000 лица.

По-голяма активност от страна на младите хора се наблюдава и към друга схема на ОП „РЧР" - „Развитие", по която те също са приоритетна група. Схема „Развитие" дава възможност на регистрираните безработни лица да се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация и заетост от 9 до 12 месеца по заявени от работодатели работни места. До момента в обучение по схемата са включени над 39 000 лица, от тях 6744 младежи до 29 години. Работа са започнали над 24 000 безработни, от които 3233 младежи.

По друга схема - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент 1", вече са обучени 2 700 младежи до 29 години.

Над 11 700 младежи са повишили знанията и уменията си в различни обучения по схемата „Аз мога", а по схема „Аз мога повече" са предвидени обучения за 26 300 младежи, което е 40% от всички включени в програмата.

От „Шанс за реализация на младежите в България" са се възползвали 5 600 лица до 29 г., като по-голямата част от тях - 5 100 младежи, успешно са завършили основните курсове - по чужд език и по компютърни умения.