Българската ядрена централа - АЕЦ "Козлодуй", е генерирала рекордна печалба през миналата 2019 година, възлизаща на близо 325 милиона лева.

Като благоприятни фактори за рекордната печалба от централата посочват значително по-благоприятното развитие на пазара на електроенергия, което е доведело до повишаване на средните пазарни цени. Финансовите резултати на единствената ни ядрена централа са били положително повлияни и от устойчивата работа на блокове 5 и 6 на 104%, както и съкращаването на плановия престой за шести блок. Съществена роля е оказало и рекордното количество произведена електроенергия, считано от пуска на блок 5 до момента.

Модернизираме информационната система на АЕЦ "Козлодуй" с 63 милиона лева

Модернизираме информационната система на АЕЦ "Козлодуй" с 63 милиона лева

Централата е подписала договор с американската компания Westinghouse

Според финансовия отчет на централата основната част от приходите идват от количеството продадена електроенергия - 1,312 милиарда лева, като се отчита ръст от 213 милиона лева на годишна база.

Дружеството отчита разходи за оперативна дейност през 2019 година в размер на 969 милиона лева, или с 3% над нивото на отчетените за разходи за 2019 година.

В рамките на миналата година 5 и 6 блок на ядрената ни централа са произвели рекордно количество електроенергия, считано от пуска на 5 блок досега. Произведената електроенергия възлиза на 16 555 288 МWh, или с 2,7% (430 007 МWh) повече в сравнение с 2018 година. Според отчета по-големият размер на производство спрямо предходната 2018 година се дължи на устойчивата работата на същите блокове на 104%.

Става ясно още, че през миналата година всички ремонтни дейности в централата са били завършени в срок, като за тях са инвестирани 80 милиона лева от собствени средства.

АЕЦ "Козлодуй" купува старо оборудване от АЕЦ "Белене"

АЕЦ "Козлодуй" купува старо оборудване от АЕЦ "Белене"

Ядрената централа ще закупи филтри, вентилатори и други аналогични на търсените детайли