Българската банка за развитие информира за насрочен търг с тайно наддаване в производството по несъстоятелност на Спарки Елтос АД на обособена част от производственото предприятие на дружеството в гр. Ловеч.

Търгът ще се проведе на 15.12.2023 г. от 11:00 ч. в офиса на синдика на дружеството в гр. Ловеч на ул. "Кубрат" №9.

Обект на продажбата ще бъдат:

  • поземлен имот в Източна промишлена зона на гр. Ловеч с площ 76,97 дка, включващ сгради с производствено и складово предназначение
  • поземлен имот в Източна промишлена зона на гр. Ловеч с площ 40,84 дка, включващ сгради с производствено и складово предназначение
  • ДМА в обособената част от предприятието чийто опис e публикуван тук

Общата начална цена за продажбата на движимото и недвижимо имущество е 30 000 450 лв.

Предварителен оглед на имотите и движимите вещи може да се направи всеки ден след предварителна справка на тел.: 0887 246 185 и 0887 519 578.

За участие в търга е задължително внасянето на депозит в размер на 10% от оценката на активите до 16 ч. на 14.12.2023 г.

Подробна информация за продажбата е налична на сайта на Министерство на правосъдието.