Столичният частен съдебен изпълнител Милен Бъзински е обявил за публична продан самолет, собственост на длъжника ВАБО 2017 ООД. Началната цена, от която ще започне търга е 28 739 600 лева без ДДС.

Дружеството ВАБО 2017 беше едно от посочените в санкционния списък по закона Магнитски на финансовото министерство на САЩ, свързван с бизнесмена Васил Божков. 

В обявлението на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители е отбелязано, че върху въздухоплавателното средство има вписани три залога към "Интернешънъл Асет Банк" и пет запора - на различни основания към НАП, КПКОНПИ и други. 

От мол до "Инвеститор на годината": Най-големите публични продажби за 2023-та

От мол до "Инвеститор на годината": Най-големите публични продажби за 2023-та

За кои предприятия годината не беше добра?

Припомняме, че през септември 2023 г., в. "Сега" съобщи, че НАП е вдигнал запор върху "Вабо 2017" ООД, при която са били обезпечени 2 680 000 лева. Важно е да отбележим обаче, че държавата е присъединен кредитор по всички изпълнителни дела и наложените запори не могат да спрат изпълнение на публична продан.

Самолетът от типа BD -700-1A11 (GLOBAL 5000 GFVD) се съхранява в оторизиран сервиз, съгласно международните стандарти и е консервиран, съгласно инструкциите за експлоатация.

GLOBAL 5000 GVFD

Източник: Businessaircraft

GLOBAL 5000 GVFD

За въвеждането на самолета в летателна експлоатация купувачът ще трябва да направи разходи в размер на 970 000 евро. От тях над 200 000 евро за прегледи, 65 000 евро за повторен монтаж на двигателя, 50 000 евро за инженеринг от страна на притежателя на сертификата, още 50 000 евро за други допълнителни задачи, съставянето на констативни протоколи по цялата тази процедура по изчисления на компанията, съхраняваща самолета Аеро Динст GmbH, която ще отнеме поне 3 месеца след покупката ще струва 600 000 евро.

Публичната продан е насрочена за 9:00 часа на 13 февруари, в определено за целта място в сградата на Софийския районен съд.

"Бургас Плаза" се продава на търг от ЧСИ

Първият бургаски мол се продава на търг от ЧСИ

Ще струва най-малко 24,6 млн. лева