Общите приходи на 10-те най-големи български компании в сектор "Търговия на едро с други машини и оборудване за производството, търговията, навигацията и транспорта и части за тях", според класация на Българската стопанска камара (БСК) е  възлизал на над 1.4 млрд лв. през 2022 година.

Свързаната с оръжейния бизнес "Булкомерс КС" ЕООД и спрягана в медийното пространство, като българската фирма, която смята да продава оръжие в Украйна оглавява списъка като компанията с най-големи приходи в търговията с машини и оборудване у нас.

Според данните на Камарата през 2022 г. дружеството е реализирало приход от 827.253 млн. лева. Припомняме, че  "Булкомерс КС" ЕООД е сред дружествата у нас, възстановили най-много ДДС през 2022 г.

Втората компания в списъка на БСК с далеч "по-скромни" приходи от 110 млн. лв. за 2022 г. е Филкаб АД - Пловдив. Компанията е най-голямото търговско дружество в групата Филкаб, спечелило си място сред лидерите на пазара в България на стоки и услуги в областта на електротехниката. Дружеството развива дейността си в три основни направления: търговия, производство и изпълнение на проекти. Клиенти на компанията са дружества и фирми, осъществяващи електромонтажна, строителна и търговска дейност, и свързани с електропроизводството, електропреноса и електроразпределението, както и от ВЕИ и комуникационния сектор.

На следващо място, с приход от близо 100 млн. лв. се нарежда компанията над 30-годишна история ТМТ Елком ООД - Пловдив. Компанията разполага с множество обекти в цялата страна, специализирани в търговия на едро и дребно на електроматериали, кабели, осветителни тела, ниско-волтажна и високо-волтажна апаратура и всичко необходимо за електрообзавеждането на всяка сграда.

Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Енергетиката, търговията и добивната промишленост са сред най-печелившите сектори на икономиката

С приход от 78 млн. лв. на 4-та позиция попада допълва от "Йотов и син България" ООД. Компанията се занимава се основно с външнотърговска дейност - с продукти както на военната промишленост, така и на гражданското производство. От сайта на дружеството става ясно, че фирмата притежава пълен лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия, а също и удостоверение за регистрация за брокерска дейност с оръжия между две трети страни и удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба. 

Топ 5 се допълва от Каммартон България ЕООД. Компанията е специализирана в търговията с индустриална и строителна техника, инструменти, консумативи и лични предпазни средства, като предоставя и гаранционно и следгаранционно обслужване.

В класацията попадат още Ейч Ти Ай България ЕООД; Сандвик България ЕООД; Авто Инженеринг холдинг груп ЕООД; Про арм ЕООД; и Уникен ЕООД.

Компания Приход 
Булкомерс КС ООД 827.253 млн. лв.
Филкаб АД - Пловдив 110.069 млн. лв.
ТМТ Елком ООД - Пловдив 99.078 млн. лв.
Йотов и син България ООД 78.031 млн. лв.
Каммартон България ЕООД 66.913 млн. лв.
Ейч Ти Ай България ЕООД 64.207 млн. лв.
Сандвик България ЕООД 58.803 млн. лв.
Авто Инженеринг холдинг груп ЕООД 50.779 млн. лв.
Про арм ЕООД 25.133 млн. лв.
Уникен ЕООД 24.999 млн. лв.