Глобалните разходи за роботехника и свързаните с нея услуги и софтуер ще нараснат двукратно до края на десетилетието, според нова прогноза на анализаторската компания IDC.

Докато през 2016 г. за роботи са похарчени 91,5 млрд. долара, то към 2020 г. този пазар ще достигне 188 млрд. долара, очакват анализцаторите, пише TechNews.bg. В него се включват роботехнически системи, хардуер и софтуер, услуги и вторично оборудване. В изследваната категория попадат и безпилотните летателни апарати, или т.нар. дронове.

Над половината от всички разходи за роботехника през миналата година се падат на предприятията за дискретно производство (31%) и технологичните процеси. Ситуацията няма да се промени съществено в близките години и двата отрасъла ще инвестират почти 110 млн. долара в роботехника през 2020 г.

Най-популярните приложения на роботите в дискретното производство са монтажът, заваряването и боядисването, докато смесването е най-честото им приложение в технологичните процеси.

След производството, най-големи разходи за роботехника през 2016 г. са направил добивната промишленост ($8 млрд.), леката промишленост ($6,5 млрд.) и здравеопазването ($4,5 млрд.). Тези отрасли ще запазят своите позиции до 2020 г., макар че разходите за роботи в леката и добивната промишленост ще забавят темпо.

Междуотрасловите разходи за роботехника, които са общи за всички индустрии - например, сортиране в склада и опаковане - също се причисляват към главните сегменти в петгодишната прогноза. Най-висок ръст се очаква в здравеопазването и търговията на дребно.

Покупките на роботизирани системи, вкл. битови, промишлени и обслужващи, както и на вторичен хардуер за тях възлизат на 40 млрд. долара през 2020 г. На услугите, свързани с роботи, се падат над 20 млрд. долара. Най-бързо ще нарастват разходите на дронове и оборудване за тях, които ще достигнат $20 млрд. в края на десетилетието.