Десетте най-големи компании на база приходи за 2022 г. в сектор "Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации" са реализирали общо близо 170 милиона лева приходи. Това сочат актуалните данни на Българската стопанска камара (БСК).

На първа позиция с общи приходи от над 31.1 млн. лв. се нарежда българското поделение на глобалния лидер в застрахователните, данъчните, транзакционните и консултантските услуги Ernst & Young - "Ърнст и Янг България".

На втората позиция с общ приход за 2022 г. в размер на 27.7 млн. лв. е "Делойт България" - една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 1 април

Изтича срокът за подаване на данъчна декларация с 5% отстъпка

Какви са условията за получаване на намалението?

Трета в класацията на БСК се нарежда "Прайсуотърхаус Купърс България" ЕООД. Компанията развива дейност в България от 1992 г. и оказва съдействие на публични и частни предприятия с различен размер. В офиса на "Прайсуотърхаус"  в София работят над 260 служители - 8 съдружници, одитори, консултанти, данъчни експерти, специалисти по човешки ресурси и др., разбираме от сайта на компанията. 

Топ 10 се допълва още от "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ООД, "Ърнст и Янг Одит" ООД,  "Делойт Одит" ООД, "Грант торнтон" ООД, "Ес Би Ко" ЕАД, "КПМГ Одит" ООД и "Такс Бек Интернешънъл Варна" ЕООД.

Първите 10 дружества по Общо приходи за 2022 г. в сектор "Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации":

Ърнст и Янг България ЕООД 31.135 млн. лв.
Делойт България ЕООД 27.745 млн. лв.
Прайсуотърхаус Купърс България ЕООД 21.397 млн. лв.
ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД 20.278 млн. лв.
Ърнст и Янг Одит ООД 15.029 млн. лв.
Делойт Одит ООД 14.687 млн. лв.
Грант торнтон ООД 11.378 млн. лв.
Ес Би Ко ЕАД 10.114 млн. лв.
КПМГ Одит ООД 8.571 млн. лв.
Такс Бек Интернешънъл Варна ЕООД 8.469 млн.лв.