Инвестицията в развитие на таланти е основен приоритет в сектор като телекомуникациите, който се развива с невероятна скорост и е сред най-прогресивните в света. Гъвкавите корпоративни обучения са абсолютно задължителни за всяка компания, която иска да привлича млади таланти и да задържа най-ценните си хора. Затова за Vivacom, като най-големият работодател в секторите телекомуникации и ИТ[1], обученията имат водеща роля в стратегията за развитие на служители.

"Само за изминалата година сме инвестирали близо 1 милион лева в обучения за професионалното и личностно развитие на нашите служители. Отчитаме, че колегите ни са преминали повече от 980 различни обучения, с продължителност над 132 000 часа работни часа", сподели Малина Чавдарова, директор "Човешки ресурси" във Vivacom в интервю за economic.bg.

"Непрекъснато обогатяваме и надграждаме портфолиото си с обучения и инвестираме в специфични за бизнеса обучения, свързани с използването на най-новите технологии, обучения за развитие на личностни умения и много други. През 2023 година въведохме нова електронна платформа и я обогатихме с над 170 електронни курса, които са ориентирани към потребностите на нашите служители и съобразени изцяло с бизнес средата. Те са кратки, интерактивни и достъпни отвсякъде и по всяко време", сподели Малина Чавдарова, директор "Човешки ресурси" във Vivacom в интервю за economic.bg.

Vivacom се стреми да създава страхотна среда за работа, с отлични възможности за хора, които търсят кариера в областта на технологиите и иновациите. Затова грижата за развитието на служителите във Vivacom започва още от първия ден със специално организиран процес по въвеждане (Onboarding) за всеки нов служител.

Този процес включва полезни електронни обучения и специфични ключови за позицията обучения, където това е необходимо, а навлизането в работата и работния процес става плавно и с помощта на опитен ментор. Във Vivacom всеки служител има възможност да се включи в допълнителни обучения по негов избор. Тези възможности се надграждат с участия в разнообразни вътрешни и външни обучения за личностно и професионално развитие както за нови или опитни мениджъри, ментори и експерти, така и за всички останали служители.

[1] Класацията е изготвена на база данни, предоставени от Ciela. В класацията участват само компании, които имат над 1000 служители и които не са държавни. Данните за броя на служителите са актуални към август 2023. Повече информация тук.