IT секторът се оформи като една от най-предпочитаните кариерни дестинации на пазара на труда в България през последното десетилетие. Добрите възнаграждения, балансът между работа и личен живот, сигурността, възможностите за развитие и работата в международна среда са сред най-честите фактори, които оформят притегателната сила на тази индустрия. И докато все още виждаме много start-up технологични компании, които тепърва навлизат на пазара, редно е да обърнем поглед към пионерите, оформили тази индустрия у нас.

Един от тези пионери е Experian България, която тази година празнува 20 години от стъпването си на пазара. В продължание на две десетилетия компанията обединява технологии, анализ на данни и софтуер, за да създава по-добро утре за своите бизнес клиенти и милиони потребители по цял свят.

Experian стартира дейността си в страната като частно кредитно бюро, но прераства в първия и понастоящем един от петте глобални стратегически центъра на компанията с екип от 1000 души, който днес създава продукти за шест от всички девет световни региона, в които Experian развива дейността си.

Повече за пътя на Experian България - от създаването на компанията до нейното развитие като хъб за таланти и иновации - разказва първият служител на компанията - Дарина Орешарова, Оперативен Мениджър в Аналитикс бизнес линията.

Как започна всичко?

Всичко започна през далечната 2004 година. Тогава работех като като консултант в Българо-американския инвестиционен фонд. Един от големите проекти, които ръководех, беше да направя due diligence за създаване на частно кредитно бюро в България. Проучвах както законодателната рамка в България, така и опита на други държави, със сходни на българската икономики като Чехия, Хърватия и Полша.

По това време организирахме две кръгли маси с представители на Световната банка, БНБ и водещи банкови и небанкови кредитни институции в страната. Поканихме големи международни играчи да разкажат за бизнеса и опита си в стъпването на нови пазари. Целта ни беше да намерим компания, която най-добре да подпомогне развитието на кредитния сектор в България и насърчи т нар. отговорно кредитиране (responsible landing), за да могат хората и малките компании да имат по-лесен и справедлив достъп до кредити.

Такъв съмишленик видяхме именно в лицето на Experian, затова поканихме тях да стъпят в България. Те, от своя страна, имаха нужда от човек с експертиза и опит, който да им окаже нужната подкрепа на местно ниво. Така получих покана от тях да се присъединя към екипа им, за да ръководя процеса по навлизането им в страната.

Как реши да приемеш предложението на Experian да се присъединиш към екипа?

Вярвах, че това е една уникална възможност, която ще ми позволи да надградя своите знания. Освен това винаги съм се интересувала от бизнес сделките, отношенията с клиентите, техните нужди и изграждането на правилните стратегии, с които да се отговори на тези нужди. Experian България беше като едно бяло платно, в което всеки можеше да нарисува мечтите за едно по-добро бъдеще, които иска да сбъдне. Затова смятах, че да се присъединя към една компания от самото й начало и да допринеса за развитието й, е най-предизвикателното и интересно нещо, което може да ми се случи в професионален план.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Какви бяха най-големите трудности при основаването на компанията в България?

Това бяха бурни години, защото трябваше да изпълняваме по няколко роли едновременно, а процесът включваше разнообразни дейности - от това да отворим банкова сметка на новостартиращата фирма, да инсталираме рутера и да изберем място за офиса ни, през работата с редица институции като БНБ и Комисията за защита на личните данни, до интервютата в медиите. С последните целяхме да образоваме финансовите институции както и обществеността за ползите от стъпването на Experian в България ивъзприемането ѝ като компания, която с добрите си практики може да благоприятства за развитието на кредитния сектор в страната.

Кои бизнес дейности на Experian започват да се развиват първи в България?

Experian стъпи на българския пазар с идеята да отвори кредитно бюро, което стартира своята дейност през март 2005 г., като заедно с кредитното бюро, другата основна бизнес функция беше Analytics, по-позната на банките със score картите си. Идеята беше чрез аналитичните решения да благоприятстваме създаването на култура на отговорно кредитиране, предпазване от свръхзадлъжнялост и въвеждане на най-добрите и модерни практики за оценка на кредитния риск. Организирахме редица безплатни обучителни сесии, в които разказвахме на екипите на банките в България какво представлява score картата и как тя може да подпомогне техните процеси за оценка на кредитоспособността на физическите лица.

Екатерина Недялкова, сайт лидер на Experian България (вляво) и Дарина Орешарова (вдясно)

Източник: Experian

Екатерина Недялкова, сайт лидер на Experian България (вляво) и Дарина Орешарова (вдясно)

Постепенно започнахме да изграждаме екипа в страната а и да сключваме първите клиентски договори. Разширявахме дейността, и нуждите на клиентите в България започнаха да нарастват. По това време Experian реши, че иска да стартира дейността си и в Румъния и Русия, следвайки българския бизнес модел. Така колегите от тези държави започнаха да идват в България, за да ги обучаваме. Това за нас бе поредна стъпка напред, защото имахме възможност да предаваме натрупаните знания и опит на други eкипи в други пазари.

Кои според теб са основните фактори Experian да продължи да разширява дейността си именно в България след стъпването си в страната?

Най-вече знанията и уменията на хората, които са на световно ниво както и желанието им да се развиват и работят за създаване на иновации. Един от най-запомнящите се моменти за мен е през 2006 година. Тогава Experian трябваше да вземе стратегическо решение къде да се създадат тогавашните предшественици на днешните 2 големи екипа от Analytics и ESS. Двете възможности бяха България и Румъния. Като страна съседка с три пъти по-голямо население, Румъния логично беше достоен конкурент на България, но Experian взе решение да създаде тези два отдела в нашата страна. И това се дължи на високия професионализъм на екипа, успешно реализираните проекти и личната отдаденост на всеки член на този екип към мисията на Experian в България.

Ако погледнеш посоката на Experian днес, как тя се е променила преди 20 години и какво положително виждаш в посоката днес?

Преди години Experian разчиташе на традиционната си експертиза в областта на данните, а сега вниманието все повече се насочва върху иновациите. Данните винаги ще останат в сърцето на нашия бизнес, защото те са в основата на аналитичните и софтуерните ни услуги. Но фокусът върху внедряването на новите технологии показва, че ние не само се стараем да сме конкурентно способни, но и да задаваме тенденцията на пазара.

Как се промени твоята роля през годините?

В началото отговарях за кредитното бюро и за бизнес развитието на компанията в България. През 2009 вече познавах тази част от бизнеса и исках да навляза в друга сфера - да придобия опит в изграждането на стратегия за развитие и взимането на стратегически решения какви да бъдат новите продукти, които компанията предлага на даден пазар в Европа. Така се присъединих към Credit Bureau Data and Strategy екипа, където работихме по разнообразни проекти, сред които например due diligence за трите телко оператора в Гърция. Целта в професионалното ми развитие винаги е била да мога да видя всички страни на бизнеса. След това реших, че искам да работя за Analytics функцията, и да участвам в различни проекти, като например проекта за Въвеждане на Европейския Регламент за защита на личните данни относно аналитичните продукти и услуги на Еxperian, който влезе в сила през 2018 година. Смятам, че това, което правя сега в Analytics Operations екипа, най-пълно обхваща знанията, които съм придобила от работата ми във всички останали сфери.

Имало ли е моменти, които са те разочаровали и какво те е мотивирало да продължиш напред?

На първо място най-ценни за мен винаги са хората. Хората в Experian са хора в растеж. Това са професионалисти, които години след като са се присъединили към компанията, продължават да искат да научават нови неща, да надграждат и да се развиват. Този тип мислене и поведение много ми харесва, защото ме мотивира и аз да продължавам да се развивам и да вървя напред.

На второ място по важност за мен е свободата. Ние приемаме голямата свобода, която имаме в Experian за даденост, а всъщност свободата да създаваме иновации, да се присъединяваме към този или друг екип или проект, да бъдем себе си е ценно качество на вътрешната ни култура, което сме създали и ме задържа в компанията вече толкова много години.

Кой е най-големият ти урок от практиката?

Научила съм се, че ако имам нещо много важно и критично, дори да съм си подготвила комуникацията, добре би било да дам на някой друг да я прегледа или да преспя още веднъж с тази идея, за да съм сигурна, че това е най-доброто решение. По отношение на работата си с хората пък винаги се опитвам да се поставя в обувките на другия, за да видя какво е важно за него и да потърсим баланс и решение, което е печелившо и за двете страни. А едно решение е печелившо само когато и другата страна е убедена, че има полза от това, което правим заедно.

Какво ти се случи в личен план през тези 20 години?

Роди се второто ми дете. Децата ми пораснаха - дъщеря ми е студентка, а синът ми ще завърши 11 клас. Тук в Experian намерих много приятели и срещнах невероятни хора, от които съм се учила.

Снимка 670713

Източник: Experian

Къде се виждаш в професионален план след още 20 години?

В същия екип, защото Analytics дава поглед към целия бизнес на дадена компания клиент, а за мен е най-интересно да виждам как се променят клиентите и техните нужди, какви са новите тенденции в технологиите и как се развива пазарът.