Приходите и печалбата на една компания са обичайни мерки за измерване на размера на бизнеса, но какво става, когато вземем предвид броят на служителите?

За да видим колко големи са станали компаниите от гледна точка на живата сила в тях ще разледаме най-големите компании в САЩ по служители. Тези цифри идват от companiesmarketcap.com, налични за март 2024 г. Класацията включва само публично търгувани компании.

Търговията на дребно и логистиката са начело в списъка, що се отнася до сектори. Компании като Walmart, Target и Kroger са с огромен брой служители, заради наличието на много местоположения в цялата страна, които изискват много работната сила - от касиери до ИТ специалисти.

Транспортът на стоки по света също е много трудоемко, което обяснява защо UPS има половин милион служители в световен мащаб. Това е и таблицата с най-големите, представена във Visual Capitalist.

Компания Сектор Брой служители
Walmart Търговия  2,100,000
Amazon Търговия 1,500,000
UPS Логистика  500,000
Home Depot Търговия 470,000
Concentrix Информационни технологии 440,000
Target Потребителски стоки 440,000
Kroger Потребителски стоки 430,000
UnitedHealth Здравеопазване 400,000
Berkshire Hathaway Финанси 383,000
Starbucks Ресторантьорство 381,000
Marriott International Хотелиерство 377,000
Cognizant Информационни технологии 346,600

Две компании, които се нареждат сред най-големите корпорации в САЩ по служители, които не са много познати на обществеността, са Concentrix и Cognizant. И двете компании са B2B насочени, което означава, че работят предимно с други компании, а не с потребители. На другия полюс са марки като Amazon или Home Depot, които са много по-познато сред средните потребители.

Graphic showing the top U.S. corporations by number of employees

Компанията на Уорън Бъфет няма 383 000 души като цяло. Този брой включва служителите на многото дъщерни дружества на фирмата, като GEICO (застраховане), Dairy Queen (търговия на дребно) и Duracell (батерии).