Компанията с най-голям оборот за месец февруари 2016г. е Трейс груп холд АД, с реализиран обем от 2 125 724 лева. На второ място се нарежда Спарки АД с реализиран обем от 2 066 000 лева.

Представителите на дружествата със специална инвестиционна цел в класацията са ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ и Адванс Терафонд АДСИЦ, които заемат съответно 5-та и 8-ма позиция.

С най-малък брой сключени сделки в класацията са Тексим Банк АД и Артанес Майнинг Груп АД - София, а с най-голям Трейс груп холд АД.

Снимка 221475

Топ 5 на печелившите компании през февруари 2016 г.

Най-печеливша компания през месец февруари 2016г. е Свилоза АД, която постига ръст от 18.65%. На второ място се нарежда Холдинг Нов Век АД, следван от ЧЕЗ Разпределение България АД с ръст от 5.34%.

Последните две компании в класацията отбелязват едноцифрени ръстове, съответно Неохим АД с ръст от 4.35% и Юрий Гагарин АД с ръст от 4.08%.

Снимка 221474

Топ 5 на губещите компании през февруари 2016 г.

Топ 5 на губещите компании през месец февруари 2016г. се оглавява от Проучване и добив на нефт и газ АД със спад от 15.07%. На второ място е Спарки Елтос АД със спад от 14.89%.

Останалите три компании в класацията отбелязват едноцифрени спадове.

Снимка 221473