Лихва от близо половин милион лева (над 230 хил. евро) изплати tbi bank на инвеститори в облигациите, които банката издаде през декември 2023 г. на стойност 10 милиона евро. Това е първото тримесечно купонно плащане, направено от tbi bank към своите облигационери.

Падежът на емисията с годишна лихва 9.50% е през септември 2026 г., като банката има право да ги изплати предсрочно една година по-рано.

Благодарение на доверието на инвеститорите в tbi, през 2023 г. банката издаде успешно две емисии облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL). И двете регистираха поръчки над размера на емисиите, като големият интерес бе заявен от различни инвеститори - институции като пенсионни фондове, управляващи дружества, застрахователни и държавни компании, както и от индивидуални професионални инвеститори.

През 2023 г. tbi постигна най-големия ръст на активите (близо 40%) сред всички банки в България и отчете рекордна консолидирана нетна печалба в размер на 42,4 млн. евро.