Когато излезеш от пределите на България и от Перу до Бангладеш купуват бойлери, произведени в Шумен и в Смядово - това означава, че си "ТЕСИ" (TESY). Водещият български и европейски производител на електрически бойлери, бойлери с индиректно нагряване и отоплителни уреди за дома, работи на 4 континента, в 65 държави

С производствен капацитет от 1.2 милиона електрически бойлера годишно, компанията произвежда по един бойлер на всеки 23 секундиТози мащаб очаквано води до сериозни позиции на пазара. Понастоящем TESY е топ 3 производител в Европа в своята индустрия, като всяка година постига двуцифрен ръст на приходите от продажби.

Много или малко е 1 бойлер на 23 секунди?

Отговор на важните за бизнеса въпроси компанията намира в наскоро придобитата си Business Intelligence (BI) система Qlik Sense. Решението е внедрено от Ваlkаn Ѕеrvісеѕ, ĸoнcyлтaнтcĸa ИТ ĸoмпaния c 30% пaзapeн дял* зa ВІ в Бългapия, cъc зaвъpшeни ycпeшнo нaд 440 ВІ пpoeĸтa в Бългapия и чyжбинa.

Успешната съвместна работа между двете компании датира от десетилетие, след като през 2014 г. консултантите на Ваlkаn Ѕеrvісеѕ внедряват в TESY софтуера за бизнес анализи QlikView.

"Преди, когато е нямало възможност да се обработва голям обем информация за кратко време, това със сигурност ни е затруднявало, от една страна заради времето, от друга - заради сложността на изчисленията, и разбира се, при такъв дълъг процес и обработка на много данни, рискът от допускане на грешки е бил голям. Въвеждането на Qlik в компанията със сигурност е довело до драстичен, качествен "скок" в ежедневната работа на колегите към онзи момент, защото тези инструменти позволяват изключително бързо генериране на различни анализи, по различни сечения, на различно ниво агрегирани, и всеки ден имаш актуална информация какво се случва" разказва Георги Георгиев, директор "Информационни системи" в TESY.

В синхрон с визията си за глобален лидер в иновациите и създаването на модерни решения за топлина и комфорт, TESY преминава към репортинг инструмента от последно поколение Qlik Sense, с който модернизира анализите си.

За проекта накратко

Проектът стартира с предварителни срещи с ключови потребители на системата от страна на TESY. По този начин били преразгледани текущите справки и репорти в старата система за бизнес анализи и как могат да бъдат надградени в новия инструмент.

Един от най-важните аспекти на проекта касаел данните за бизнеса на компанията - била разработена възможността за пряко теглене на данни от основната база на TESY в ERP системата SAP. Това добавило нови данни и дефиниции за целите на анализите.

Опитът нa консултантите от Balkan Services сочи, че сред най-често срещаните предизвикателства пред компаниите, управляващи бизнеса си с висок клас ERP система, е именно осъществяването на репортинга, тъй като анализът на данни не е основната функция на този тип платформи. След осъществяването на директна връзка между двете системи, в TESY вече са налични за анализ и допълнителни данни, които преди не са били анализирани в QlikView.

Друга специфика на проекта е свързана с практиката на TESY да разработва различни прогнози и планове. BI решението прави сравнения между актуалните данни и плановете за продажбите. По този начин компанията лесно оценява доколко прогнозите и плановете й са точни и може да реагира своевременно.

С BI система екипът на TESY може да анализира финансовото състояние на компанията от гледна точка на обращаемост на материали, вземания и задължения. Също така да прави анализ на управлението и изпълнението на поръчките - от тяхното получаване, през изпращането им до постъпване на плащанията.

Допълнителен анализ в Qlik Sense дава картина за истинските продажби, обхващаща фактурираните количества, поръчките в процес на доставка и прогнозните продажби.

"Qlik Sense е основният източник на информация за актуалните продажби и съпоставка с плана за всички колеги в търговска дивизия в зависимост от регионите, за които отговарят", поясни Георги Георгиев.

Като следващи стъпки той прогнозира: "Предстои разработването на редица задания, които са в съвсем друга сфера - в производството".

Добра стиковка и вяра в успеха

Комуникацията между екипа на TESY и този на Balkan Services протекла на много високо ниво. Тя била съпътствана от регулярни срещи, по време на които се проследявал прогресът на проекта и се обсъждали актуални въпроси.

"Целият процес на работа беше съпътстван от добра комуникация. Екипът на Balkan Services вече познаваше компанията и процесите в нея при предишните ни добри взаимоотношения", каза още Георги Георгиев. Той подчерта, че екипът на консултантската компания познавал детайлно и самия проект, което гарантирало неговия добър резултат.

Важни фактори за успеха на проекта са решимостта на екипа на TESY да го реализира и подкрепата на ръководството.

"Във всеки един проект е така, ако хората нямат убедеността, че той трябва да се постигне и липсва подкрепата на мениджмънта, подобен проект би бил трудно осъществим. При нас тези два фактора бяха налични, тъй като в TESY сме припознали Qlik като нашия инструмент за аналитичност и бизнес анализи", каза в обобщение Георги Георгиев.

*По данни на ©1991-2024 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.