Ефектите от политиката на Европейската централна банка за покачване на лихвените равнище вече се вижда в бизнес кредитирането у нас. Данните на БНБ показват, че през септември има сериозно увеличение на лихвените равнища по всички видове, отчитани от статистиката на Централната ни банка, заеми за фирми.

"През септември 2022 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.17 пр. п. до 3.04%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.28 пр. п. до 2.50%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0.83 пр. п. до 3.49%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 1.07 пр. п. до 3.14%. През септември 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.07 пр. п. до 2.40%, а по овърдрафта в евро - с 0.32 пр. п. до 2.25%", пише в съобщението на БНБ.

ЕЦБ с ново агресивно повишение на основната лихва - със 75 базисни пункта

ЕЦБ с ново агресивно повишение на лихвите - до нивата от кризисната 2009-а

Лихвите в еврозоната достигнаха най-високи нива от 2009 година насам

Ефектът от политиката на ЕЦБ е ясно изразен при сравняване на данните за ръста на лихвите по бизнес заемите в левове и в евро. Вижда се, че при левовите кредити ръста е по-слаб от тези в евро където на месечна база за еврозаемите до 1 млн. евро лихвения ръст с 0.83 процентни пункта до 3.49% , формира над 31% увеличение на лихвата, а при еврозаемите над 1 млн. евро лихвения ръст от 1.07 пр. п. до 3.14% формира повишаване от близо 35% на лихвата.

При левовите заеми за бизнеса тези повишения са в пъти по-малки - 6% и близо 13% съответно. Причината е че при бизнес кредитите няма законова регулация при формирането на лихвата и това дава възможност на банките бързо да пренасят лихвените изменения към заемите за фирми. Още по-бързо това става когато заемите не са в левове, а в евро, защото привързването на лихвите по тях към Европейския междубанков лихвен процент (ЮРИБОР) довежда преноса на лихвената политика на ЕЦБ към тези заеми почти до автоматизъм (с лаг до следващото лихвено плащане).

При заемите за гражданите, където има законова регулация за формирането на базовата лихва, не може да има директен пренос на лихвената политика на ЕЦБ поне за вече отпуснатите кредити. По тази причина и през септември лихвите и по потребителските и по жилищните заеми има дори намаление.

ЕЦБ подготвя ново голямо увеличение на лихвите и то още тази седмица

ЕЦБ подготвя ново голямо увеличение на лихвите и то още тази седмица

Икономисти очакват по-стръмни скокове и по-висока крайна ставка

"През септември 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.03 пр. п. до 8.23%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.02 пр. п. до 8.76%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент намалява с 0.03 пр. п. до 2.46%, а ГПР - с 0.10 пр. п. до 2.66%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 0.17 пр. п. до 3.04%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се понижава с 0.27 пр. п. до 2.94%. През септември 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.03 пр. п. до 14.35%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0.02 пр. п. до 20.36%", пише в съобщението на БНБ.

Трябва да е ясно, че лихвите по заемите за граждани - най-вече потребителските и жилищните, в много голяма степен зависят от лихвите по депозитите на населението. И докато банките имат голяма ликвидност и не са принудени да се борят за допълнително привличане на средства чрез повишаване на лихвените равнища, цената на кредитите (поне за вече отпуснатите такива) трудно ще отбележи чувствителни ръстове , като тези, които виждаме при заемите за фирми.