Частичната мобилизация в Русия се отрази негативно на намеренията на хората в страната да вземат кредити. Банковото кредитиране на гражданите спадна значително през октомври, след 5 месеца на възстановяване - спрямо септември, отпуснатите кредити са намалели със 7,27% до 1,043 трилиона рубли, следва от предварителните данни на изследователската компания Frank RG, които са на разположение на "Ведомости".

За периода януари-октомври 2022 г., общият обем на отпуснатите от банките в Русия кредити на граждани е с 29% по-малък, отколкото за същия период на миналата година (8,2 трилиона срещу 11,5 трилиона рубли).

Ипотечните заеми, които през септември бяха основният двигател на растежа при кредитирането на граждани, през октомври дръпнаха надолу целия пазар: обемът на новоотпуснатите заеми падна с 12,76% спрямо септември до 454,1 милиарда рубли, а броят им намаля с 4,74%, до 130 500. Средният размер на ипотечните кредити също се сви - до 3,48 милиона рубли, при 3,8 милиона рубли през септември (около 61 300 долара).

Показателно е, че през октомври новите ипотечни кредити се свиват и на годишна база, въпреки че за предходните два месеца показателят имаше нарастване - сега обаче спадът е с 10,24% спрямо октомври 2021 г., докато през август имаше ръстът в обема им на годишна база с 3,55%, а през септември - със 7,96%.

Колко е средната работна заплата в Русия

Колко е средната работна заплата в Русия

Повишението спрямо миналата година е с 11,6%

Сегментът на кредитите за граждани, за които не се изисква обезпечение (потребителски заеми), през октомври отново стана най-големият, след като загуби "приза" от ипотечните заеми през септември.

Банките в Русия са отпуснали през октомври почти 2,16 милиона броя потребителски заеми за общо 491,5 милиарда рубли, което е повече от резултатите за септември по брой със 7,78%, но е по-малко по общ обем с 4,32%. Освен това, средният размер на този вид заем е намалял за месец с 11,23%, до 227 700 рубли (около 3680 долара). А спрямо октомври миналата година, сегментът на потребителските заеми се е свил с 15,85% по брой новоотпуснати заеми, но също с толкова е нараснал като общ обем.

Какви заплати получават руските военни, воюващи в Украйна

Какви заплати получават руските военни, воюващи в Украйна

Заплатата на мобилизираните военни е около три пъти по-висока от средната в Русия