Автомобилния концерн Daimler AG и телекомуникационната компания Deutsche Telekom са сключили споразумение с правителството на Германия за урегулиране на 14-годишен спор. Става дума за реализацията на съвместен на двете компании проект за Toll Collect - система за заплащане на пътни такси за камиони.

Daimler и Deutsche Telekom ще заплатят на държавата общо 3,2 милиарда евро, като в тази сума са включени компенсации и глоби, наложени на компаниите от 2006 година насам. Плащането се разделят поравно операторите на Toll Collect, пише вестник Handelsblatt.

Операторите съществено забавиха въвеждането на системата в експлоатация и през 2004 г. правителството иницира арбитражно съдебно производство. Това стана едно от най-дългите в страната и може би най-скъпото от гледна точка на съдебните разходи дело.

Сега споразумението с властите изисква одобрение от съда, преди делото окончателно да бъде приключено.

Daimler очаква урегулирането на претенциите на германското правителство да влоши печалбата на концерна (EBIT) с 600 млн. евро в текущото тримесечие.

От Deutsche Telekom засега не са дали оценка на въздействието на споразумението с властите върху финансовите резултати на компанията.

По-рано тази годна правителството заяви, че планира да временно да национализира Toll Collect - докато не намери нов оператор. Очаква се контролът върху системата да премине в ръцете на държавата през септември тази година.

В момента Daimler и Deutsche Telekom владеят по 45% дял в компанията Toll Collect GmbH. Остналите 10% принадлежат на дъщерната компания на Vinci SA - Cofiroute. Срокът на действие на договора за управление на първата в света спътникова система за заплащане на пътни такси изтича през тази година.

Използването на спътниковата технология позволява на Toll Collect да изчислява пътните такси на основата на изминато разстояние с точност до 1 километър. При това плащането на таксите не пречи на трафика и не намалява съществено скоростта транспортния поток.