Днес почти едновременно, MTG и PPF обявиха, че са сключили споразумение за продажбата на "Нова Броудкастинг Груп", която на пръв поглед касае най-вече телевизионния рекламен пазар, тъй като компанията е собственик на една от двете големи телевизии на българския пазар - Нова телевизия.

Активите на "Нова Броудкастинг Груп" включват и други странични бизнеси, които групата придобиваше през годините. По-голямата част от тези бизнеси също оперират на рекламния пазар, но не само.

Чешкият милиардер Петр Келнер купи Нова телевизия

Най-богатият източноевропеец купи Нова телевизия

Сделката ще бъде финализирана в близките месеци

Радио

Нова Броудкастинг Груп е собственик на радио Nova News, което излъчва в ефир публицистичните предавания на телевизията.

Списания

Дружеството издава списание "Ева", което е насочено към женска аудитория.

Интернет

В групата на Нова попада най-голямата интернет компания в България - Нет Инфо, която пък има инвестиции и в дъщерни дружества като Grabo, Trendo, VBOX7, както и миноритарен дял в broshura.bg.

Извън групата на Нетинфо, самата Нова Броудкастинг Груп притежава и миноритарен дял в онлайн хипермаркета eBag.bg.

Какво ще се промени?

Макар да не е ясна целта на чешката PPF в закупуването на групата на Нова, можем да предположим, че до финализиране на преговорите между PPF и Telenor, за покупката на телекомуникационния бизнес на няколко пазара, включително българския, едва ли ще има съществени промени в "Нова Броудкастинг Груп". Ако до подобна сделка все пак се стигне (и бъде одобрена), можем да очакваме процес на интеграция между телекомуникационния бизнес и този произвеждащ съдържание.

Подобна сделка вероятно би наклонила съществена част от рекламните бюджети на Telenor към групата на Нова, но може да доведе и до обратен при останалите два големи мобилни оператора на пазара, които да намалят рекламните си бюджети към Нова за сметка на други медии.

И към днешна дата Нова е в силна позиция да договаря големи рекламни обеми, както директно с рекламодателите, така и с рекламните агенции. При наличие на допълнителни услуги, които е възможно да предложи заедно с Telenor, това може да доведе до още по-голяма концентрация на рекламни бюджети към Нова и дъщерните и дружества.

Ако до сделка за Telenor все пак не се стигне, твърде вероятно е PPF да се опита да намали разходите в "Нова Броудкастинг Груп", което неминуемо е свързано и със съкращения и намаление на инвестициите в съдържание (външни продукции). През последните години, с цел завземане на по-голям пазарен и аудиторен дял, Нова инвестираше агресивно както в скъпо съдържание, така и в увеличение на персонала.

Подобни съкращения на разходите са възможни дори да се достигне до сделка за купуване на Telenor от PPF, но изглеждат по-малко вероятни.

Продължава ли експанзията в интернет?

Докато бе под шапката на MTG, Нова извърши множество съществени придобивания на компании опериращи в Интернет, като разбира се най-голямата бе придобиването на Нет Инфо през 2014 г. През годините, Нет Инфо инвестира значително в производство на собствено видео съдържание, което се дистрибутираше само онлайн чрез VBOX7.

Предстои да видим дали тази агресивна политика ще продължи, но можем да предположим, че новият собственик ще направи оценка на всяко подзвено и е доста вероятно инвестициите в губещите такива да бъдат спрени или намалени. Вероятно поне през първата година, групата на Нова няма да извършва нови придобивания в интернет, освен изкупуване на остатъчни дялове на партньори в бизнесите, които са под нейната шапка.

Пазарът и Нова

Новият инвеститор в групата на Нова със сигурност не я купува с цел запазване на пазарния дял и приходи. За това можем да очакваме през следващите няколко години, групата от компании около "Нова Броудкастинг Груп", които оперират в сферата на рекламата, да станат по-агресивни и да се опитат да завземат по-голям пазарен дял.

Спекулативна покупка

Възможно е PPF да е междинен собственик, тоест покупката да е с цел последваща препродажба на по-висока цена. Този вариант не изглежда много вероятен, по-голямата част от инвестициите на PPF са дългосрочни.