Сделката между ирландския гигант в областта на производството на хартия и опаковки Smurfit Kappa и българското предприятие "Витавел" АД получи одобрението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Споразумението за 100% от акциите на родното дружество бе обявено на 19 февруари т.г. Цената остава неясна.

Smurfit Kappa притежава над 350 предприятия в общо 33 страни Европа и Америка. Дейността на компанията е свързана с производството и търговията на вълнообразен картон, опаковки от велпапе и други.

За 2017 година дружеството има оборот от €8,6 милиарда, а работещите за нея в световен мащаб достигат 45 000 души. Печалбата ѝ преди данъци, такси, амортизация и лихви на цялата група е €1,545 милиона.

Smurfit Kappa оперира предприятия и в Гърция и Румъния, а през миналата година е направила придобиване и в Сърбия, както и във Франция и Холандия.

Българската "Витавел" АД е наследник на създадения през 1970 година завод в град Луковит. През 1995 година предприятието е приватизирано от управленския екип.

Собственик на 84,90% от акциите е "Витавел инвест" АД, останалите са притежание на физически лица.

Компанията реализира почти 14 милиона лева приходи през 2017 г., но и загуба от 481 хиляди лева. През предходните две години загубите са в размер на 365 хиляди и 249 хиляди лева, съответно.

Броят на служителите почти достига 150 души.

Сделката между ирландския гигант в областта на производството на хартия и опаковки Smurfit Kappa и българското предприятие "Витавел" АД получи одобрението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Споразумението за 100% от акциите на родното дружество бе обявено на 19 февруари т.г. Цената остава неясна.

Smurfit Kappa притежава над 350 предприятия в общо 33 страни Европа и Америка. Дейността на компанията е свързана с производството и търговията на вълнообразен картон, опаковки от велпапе и други.

За 2017 година дружеството има оборот от €8,6 милиарда, а работещите за нея в световен мащаб достигат 45 000 души. Печалбата ѝ преди данъци, такси, амортизация и лихви на цялата група е €1,545 милиона.

Smurfit Kappa оперира предприятия и в Гърция и Румъния, а през миналата година е направила придобиване и в Сърбия, както и във Франция и Холандия.

Българската "Витавел" АД е наследник на създадения през 1970 година завод в град Луковит. През 1995 година предприятието е приватизирано от управленския екип.

Собственик на 84,90% от акциите е "Витавел инвест" АД, останалите са притежание на физически лица.

Компанията реализира почти 14 милиона лева приходи през 2017 г., но и загуба от 481 хиляди лева. През предходните две години загубите са в размер на 365 хиляди и 249 хиляди лева, съответно.

Броят на служителите почти достига 150 души.