През втората половина на 2018 година видяхме германската икономика да влиза в неочакван застой. На фона на нарастващата глобална несигурност, разгара на търговските конфликти, както и един по-малко обсъждан фактор като намаляването на нивото на германските реки, автомобилната индустрия се оказа най-сериозната причина за разочарованието около растежа, пишат в свой анализ от ING.

Анализаторите от банката акцентират върху това, че икономика номер 1 в Европа не засиви само от автомобилния си сектор, но все пак той играе важна роля за нея. Към настоящия момент около 2% от общата заетост в Германия е в автомобилната индустрия, а между 7 и 8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната е свързан с нея. Колите от своя страна са една от най-важните за износа на Германия стоки, като между 70 и 80% от произведените автомобили там са за експорт.

От ING посочват, че забавянето на германският автомобилен сектор е причинено от няколко различни фактора - въвеждането на забрани за старите дизелови коли в някои градове, въвеждането на нови стандарти за ограничаване на вредните емисии, както и забавянето на продажбите на китайския пазар.

Снимка 416473

Източник: ING

Въпреки нарастващият риск от твърд Брекзит, който може да доведе до спад от 30% на доставките на германски коли за Великобритания, по оценката на експертите най-големият риск пред индустрията е евентуалното въвеждане на мита върху вноса на автомобили в САЩ.

"За справка трите най-големи германски производители внасят повече от половината автомобили, които реализират в Щатите (Daimler около 50%, BMW около 70% и VW над 80%). Не всички от тях идват от Европейския съюз, а също и от Мексико. Германският износ за САЩ допринася за между 3 и 12% от годишните продажби на трите компании", посочват от ING.

Според изчисленията на анализаторите евентуално въвеждане на 25% тарифи върху доставките на коли би довело до свиване на германския БВП с 0,16%. В краткосрочен план негативният ефект би могъл да бъде и по-тежък.

От банката отчитат и един друг фактор при такъв сценарий - отражението върху икономиките в Източна Европа. За повечето от тях Германия е ключов търговски партньор. В същото време автомобилните компании от страната разчитат за значителна част от производството си именно на някои от тези държави.

"Производството на коли предтавлява най-важният индустриален и експортен сегмент за Чехия, който допринася за близо 30% от износа. През 2018 година 1,4 милиона коли са били произведени в страната, което отчита най-голям дял на продукцията в сектора на глава от населението в света след Словакия", се посочва в анализа.

Основният производител в страната е Skoda - с дял от 61%. Секторът дава пряко работа на 150 000 души, а още 400 000 работни места са свързани с нея.

"По-нататъшно забавяне на глобалното производство на автомобили, основно засягащо германските компании, би имало големи отрицателни последици за чешката икономика", предупреждават от ING.

Снимка 416474

Източник: ING

Оценката на експертите е, че въвеждането на мита обаче би засегнало най-сериозно Унгария от членките на ЕС в Централна и Източна Европа. Там индустрията допринася за около 5% от БВП и дава работа на 4% от хората в трудоспособна възраст.

По-голямата част от продукцията е за германски компании, а 90% от тях е за експорт. "Около 10% са изнасяни за Щатите, а въвеждането на тарифи би причинило свиване на БВП с 0,2% - най-високото ниво в Европа", се казва в документа.

Ефектът върху Румъния би бил също значителен. Причината е, че Германия е най-големият търговски партньор за страната с дял от 22,9% на общия румънски експорт за нея. За сравнение износът на България за Германия е под 15 на сто.

Стоките, свързани с автомобилния сектор, са с дял от около 15%. Индустрията допринася с за 10% от БВП на северната ни съседка и дава работа на 90 000 души.