Безработицата в 19-те страни от еврозоната през декември 2017 г. остана на ниво 8.7%, както през ноември, сочат данните на статистическата служба на ЕС, Евростат. Това ниво е минимално от януари 2009 година.

Динамиката на показателя съвпадна с очакванията на експертите.

В целия ЕС безработицата също не се е променила, оставайки на ниво от 7,3%, което е най-ниското равнище в ЕС от октомври 2008 г. насам.

В същото време безработицата в България се е понижила до нов 8-годишен минимум от 6,1%, показват данните на Евростат.

Снимка 337452

Източник: Евростат

Според европейската статистика общо 17,961 млн. европейци, от които 14,137 милиона от еврозоната, са били без работа през последния месец на миналата година, като спрямо ноември е отчетено понижение на безработните в ЕС със 165 хиляди, докато броят на безработните в еврозоната се понижи в рамките на месец със 134 хиляди. Спрямо декември 2016 година общият брой на безработните европейци е спаднал с цели 2,066 милиона, от които 1,536 милиона в страните от валутния съюз.

Най-ниска безработица през декември 2017 година е регистрирана в Чешката република (2,3%), следвана от Германия (3,6%) и Малта (3,6%). Най-високо нивото на този показател в Гърция ( 20,7%,за октомври м.г.) и в Испания (16,4%).

В края на миналата година общо 3,654 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица 16,1%), като това представлява понижение на младежката безработица с 411 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 18 процента.