Основни пречки пред развитието на бизнеса у нас са липсата на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията и нелоялната конкуренция от сивия сектор. Това показва анкетно допитване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред членовете на организацията.

Недостигът на способни кадри е проблем за 90% от работодателите, показва проучването. Всеки 4 от 5 компании пък са недоволни от бавното административно обслужване в държавните институции, както и от постоянното изискване на документи на хартиен носител, с печат, които дублират електронни такива, както и неспазването на срокове за отговор от институциите.

Честите промени в законите и наредбите, създаването на нови правила, корупцията в обществените поръчки, разрешенията за строителство и присъединяване към електроразпределителната и ВиК мрежа, също са отбелязани като проблеми области от компаниите.

Повече от 80% от анкетираните дават отлична или добра оценка за ставките за корпоративния и подоходен данък, както и за финансовата стабилност на страната - условия от които зависи бизнеса и привличането на инвестиции в страната. От друга страна множество негативни оценки има за образованието и съдебната система.

За сравнение спрямо резултатите от подобно проучване от 2015 година най-отчетливо подобрение показва оценката на бизнеса за финансовата стабилност на държавата (2017: позитивни оценки от 83%, при 35% през 2015 г.), а влошаване се проличава най-вече при оценката за таксите, събирани от администрацията (2017: позитивни оценки 48%, при 64% през 2015 г.).

През 2017 година намеренията на фирмите предимно се отнасят до търсенето на нови пазари - при 86% и инвестиции в обучението на служители - за над 2/3 от анкетираните.

В обобщение анкетираните считат, че повече инвестиции у нас ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса. В посока привличане на повече инвестиции са и мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки.