Нелегалното производство на водка и оборотите от него в Русия през 2014 г. драстично са се увеличили спрямо предходната година, съобщи вицепремиера на Русия Александър Хлопонин в петък, в доклад пред правителствена комисия за подобряване на конкурентоспособността и регулиране пазара на алкохол в страната, съобщиха от ТАСС.

По данни на Руската правителствена агенция за регулиране на алкохола, разликата между обемите на производството и продажбите на водка през 2014 г. е 22.5% или 144 млн. литра. Това показва още веднъж, че у нас, за съжаление нелегалното производство на водка расте, отбеляза той.

Заместник министър председателя подчерта, че през 2013 г. разликата между производството и продажбата на водка в страната е било само 7.3%.

Сурогатния алкохол, е едно сериозно предизвикателство за индустрията. "Това не е продукция за употреба от човек, това е просто една отрова", каза зам.-премиера.
Същевременно работата на правоприлагащите органи, показват ръст на нелегалното производство на тези продукти, добавил той. Затова наказанието за тези престъпления трябва да бъдат драстично увеличено. Също така, една от насоките по които трябва да работи комисията е борба с дистанционната продажба на алкохол, както и продажбата на алкохол на непълнолетни.

Лицензиране на дистанционните продажби

Във встъпителното си слово, Хлопонин отбелязал, че е необходимо отделно лицензиране на фирмите за дистанционните продажби на алкохол.

Дистанционната продажба на алкохол е забранена от 2007 г., с цел предотвратяване на предотвратяване на продажбите през интернет. Въпреки това онлайн магазините оформят продажбата на алкохол, не като продажба, а като доставка. Един от аргументите за забрана на продажбите през интернет, е че при този начин на продажба, не може да се установи възрастта на купувача.

През есента на 2014 г., правителството е възложило на комисията да разработи механизъм за контрол на дистанционните продажби на алкохол. От бизнес индустрията са предложили да бъде създаден регистър на лицензираните търговци на алкохол от онлайн магазините.