Световната пандемия доведе до една отчетлива тенденция - отдръпването на големи производители от Китай и фокусирането им върху по-близо до основните пазари, на които те оперират. Временното блокиране на производството в азиатската страна затрудни много от европейските и американските гиганти, а също така прекъсна веригите за доставки.

В тази ситуация страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), включително и България, повишават привлекателността си като локации за преместване на производствените мощности. Това посочват в свой анализ от "Кофас".

Като основно предимство за региона анализаторите посочват конкурентните разходи за труд, членството на повечето страни в региона в Европейския съюз, стратегическото географско положение (в близост до Западна Европа), относително добрата инфраструктура и привлекателният бизнес климат. "Това поставя доста перспективни възможности пред държавите в Централна и Източна Европа, от които те могат да се възползват в настоящата ситуация", се казва още в анализа.

"Страните в региона вече са привлекли инвестиции в сферата на автомобилостроенето, електрооборудването, металургията и други. Освен това в момента има добра възможност за аутсорсинг на услуги благодарение на дигитализацията и подготвените кадри в ИТ сферата. В България разходите за труд са най-ниски в региона, което е безспорно предимство - въпреки че и производителността на труда не е особено висока. Така страната ни има възможност да стане доста привлекателна опция за производителите по света", коментира Пламен Димитров, който е управител на "Кофас България".

Как се представя България по тези ключови фактори спрямо останалите в региона?

Страната ни се нарежда на 49-то място в световен мащаб по конкурентоспособност, според класацията на Световния икономически форум. Тя се нарежда в средата на листата в ЦИЕ, като след нея остават само Румъния, Хърватия и Сърбия. Непосредствено преди нея са Унгария, Словакия и Латвия.

Снимка 490210

"Разходите за труд в страните от региона определено са по-ниски от тези в Западна Европа, като съвсем очаквано производителността се повишава благодарение на непрекъснатата автоматизация и роботизация", коментират експертите.

В това отношение България се нарежда на последно място сред европейските членки по разходи за труд, а пред нея са Румъния, Литва и Латвия. В същото време обаче страната ни е и на последно място в ЕС по производителност на труда на човек.

Снимка 490211