В опитите си да предотвратят разпространението на пандемията COVID-19, страните по света са предприеха различни ограничителни мерки, които се отразиха негативно на международната търговия. В същото време, съвсем без изненада, значително се е увеличило търсенето на редица продукти,, които могат да помогнат в борбата с пандемията, което е имало положителен ефект върху международната търговия с тези продукти. Един от най-видимите сред тези продукти са маските за лице, които сега се носят не само от медицински специалисти, но и от много от нас.

Коя държава в Европейския съюз е внесла най-много маски?

Ако погледнем данни на първата половина на 2019 г.и ги сравним с първите шест месеца на 2020 г., виждаме, че вносът на маски за лице в ЕС драстично нараства от 800 милиона евро на 14 милиарда евро, сочат данни европейското статистическо бюро Eurostat. Това е увеличение от 1800%. Разбира се държавите-членки с голямо население са внесли повече маски за лице, отколкото държави-членки с малко население. Въпреки това, когато се разглежда вносът на глава от населението, има значителни разлики между тях.

Люксембург отчита най-високия внос на маски за лице на глава от населението, равняващ се на 121 евро на човек. Белгия, Германия и Франция са другите страни с внос над 50 евро на човек.

За разлика от тях, вносът е под 10 евро на човек в Кипър (8 евро), Полша (8 евро), Швеция (7 евро), Хърватия (7 евро), Гърция (6 евро). България е на дъното по този показател като в страната данните сочат внос от 3 евро на глава от населението. В съседна Румъния, за сравнение, този показател сочи 14 евро на глава от населението-значително повече от България.

Някъде по средата са страни като Литва (28 евро), Чехия и Ирландия с внос от 27 евро на глава от населението. Италия, където положението с коронавируса беше много сериозно е внесла маски на стойност 29 евро на глава от населението.

Extra-EU imports of face masks, in EUR per capita

Китай е основният партньор на ЕС за вноса на маски за лице, като достави 92% от маските за лице през първия семестър на 2020 г., което е с 30 процентни пункта повече от първото полугодие на 2019 г.

Extra-EU imports of face masks by partner

Ръст на вноса има и при стоки като дезинфектанти, медицински превозни средства, защитни облекла, оборудване за диагностично тестване, медицински устройства, апарат за кислородна терапия и медицински консумативи или т.нар ковид-19 свързани продукти.