Правителството одобри предложения от Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната, съобщиха от правителствената информационна служба.

Един от основните елементи за развитие на предприемаческата и бизнес среда е териториалното планиране. Обособяването на територии с цел привличане и реализация на индустриални инвестиционни намерения е предмет на приетия през 2021 г. Закон за индустриалните паркове (ЗИП).

В изпълнение на него, е изготвен анализ за определяне на основни индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на България, въз основа на който е предложен Списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната.

Списъкът съдържа седем от регистрираните досега 12 индустриални парка, като два от тях са в Северозападния регион за планиране и по един - във всеки от останалите региони за планиране.

Списъкът включва следните индустриални паркове:

Индустриален парк София-Божурище,

Индустриален парк-Бургас,

Индустриален парк Плевен - Телиш,

Индустриален парк Видин,

Индустриален парк ЛВЗ (Русе),

Индустриален парк Шумен,

Индустриален парк Карлово.

Освен това, на вчерашното си заседание, Министерски съвет даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на "София Тех Парк" АД, гр. София, да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 812 800 лв., с цел покриване на оперативните разходи за 2022 г. на Суперкомпютър Discoverer (PetaSC - Bulgaria).

Увеличението на капитала ще се състои на практика с решение на Общото събрание на акционерите на "София Тех Парк" АД. Средствата за увеличението са предоставени по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г. - те са за придобиване на дялови акции за увеличение на капитала и капиталовите резерви.

Българският суперкомпютър Discoverer е първият по рода си суперкомпютър в Източна Европа, с производителност от порядъка на петафлопс. Изграден е по проект от 2019 г. на EuroHPC 3U - съвместно предприятие, структурирано от Европейския съюз, за изпълнение на инициативата за европейски високопроизводителни изчислителни технологии съгласно Регламент ЕС 2018/1488 на Съвета от 28 септември 2018 г.

Изпълнител на българския проект е хостващото предприятие - Консорциум "Суперкомпютър - Петаскейл България" (Petascale Supercomputer Bulgaria), с водещ партньор "София Тех Парк" АД и членове Национален център за суперкомпютърни приложения и Стратегически център за изкуствен интелект.

Главната цел на Суперкомпютъра е да насърчи научната дейност в страната с приложение в индустрията и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Открит е за потребители от публичния и от частния сектор и е насочен изключително към граждански приложения, при спазване на приложимите правила относно държавните помощи.