Потребителските цени през юни в еврозоната са нараснали с 1,3% в сравнение със същия месец на 2016 година, показват публикуваните днес окончателни данни на Евростат. По отношение на месец май цените не са се променили.

Динамиката на цените съвпада както с предварителните данни на статистиката, така и с осредните прогноза на анализаторите. Показателят показва забавяне спрямо май, когато годишната инфлация отчете 1,4%.

В 28-те страни от Европейския съюз ръстът на цените в годишно измерение също се забавя до 1,4% след покачването им с 1,6% през май. На месечна база показателят за ЕС не показва динамика.

През юни годишна дефлация се наблюдава в Ирландия (-0,6%). А най-ниска инфлация за последните 12 месеца отчитат Дания (0,4%) и Румъния (0,7%).

Най-висок годишен ръст на потребителските цени е отчетен Литва (3,5%), Естония и Латвия (3,1%).

Цените спадат през юни. Инфлацията се забавя

Цените спадат през юни. Инфлацията се забавя

Актуални данни на НСИ

В България хармонизираният индекс на потребителските цени през юни показа ръст от 1,1 на сто на годишна база.

Европейската централна банка определя целите си за ценовата стабилност като покачване на хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP) за еврозоната до малко под 2% на годишна база.