Растежът на икономиката на Съединените американски щати се засили през второто тримесечие на годината, като брутният вътрешен продукт се увеличи с 4,1% спрямо същия период на миналата година. Това е най-бързият темп на разрастване от третото тримесечие на 2014 година, припомня BBC.

Растежът бе подкрепен от потребителските разходи и от еднократния ефект на по-голям на износ от соя към Китай преди влизането в сила на митата. Ръстът за първото тримесечие бе ревизиран до 2,2% от 2%.

Данните на Министерството на търговията показват, че потребителските харчове са се повишили с 4% през второто тримесечие, докато в първите три месеца на годината те се увеличиха незначително с 0,5%. Износът нарасна с най-бързия си темп от четвъртото тримесечие на 2013 г., след като компаниите избързаха, за да избегнат новите мита.

Икономистите изразяват съмнение, че икономиката на САЩ ще успее да запази този темп заради търговското напрежение, както и заради повишаващите се лихви.