2017 година се очертава историческа за добива на две от най-често отглежданите селскостопански култури в България. През този период се очаква производството на царевица и слънчоглед да достигне невиждани през последните години нива.

В своята прогноза за добива във всички държави членки през 2017 година от Европейската комисия (ЕК) посочват, че този на една от двете култури у нас може да достигне най-високото си ниво от 1993 година насам.

При царевицата производството само между 2016 и 2017 година ще се увеличи с над една четвърт до 2,783 милиона тона. Ръст от 19,1% отчита то за периода 2013 - 2017 в сравнение с 2003 и 2007 година, сочат данните.

За сравнение 24 години назад добивът на царевица у нас е възлизал на 983 хиляди тона. Границата от 2 милиона тона той за първи път минава през 2011 година. По-добър резултат от над 3 милиона тона има само през 2014 година.

Що се отнася до слънчогледа обаче скокът е още по-впечатляващ. Между 1993 и 2017 година производството на маслодайното растение се е увеличило близо 5 пъти от 432 хиляди тона до очаквани 2,082 тона. 

Още едно доказателство за значителното увеличение при тази култура са данните, които показват ръст от 108,9% за периода 2013-2017 година в сравнение с 2003-2007 година. Само за последните 12 месеца прогнозираното нарастване на производството е от 15,7 на сто.

Силна годината ще бъде въобще за производството на зърнено-житни култури, което през тази година се очаква да скочи до 8,700 милиона тона. 24 години по-рано то възлиза на 5,704 милиона тона.

Рекордна в историята обаче остава 2014 година, когато добивът на селскостопанските култури, влизащи в тази графа, надхвърля 9,4 милиона тона.

За разлика от царевицата и слънчогледа обаче 2017-а няма да бъде толкова "щедра" за производителите на пшеница. В сравнение с предходната година добивът на мека пшеница се очаква да намалее с 6,7 на сто, а на твърда пшеница - с 21,9 на сто.