Конвергенцията при държавите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в областта на доходите е заплашена от забавяне, ако тези членки не преструктурират своите икономики по-бързо и не започнат да реализират свързаните с това повишения на производителността. За това предупреждават от Moody's.

"Ниските заплати, квалифицираната работна ръка, европейското финансиране и интеграцията в европейските вериги за създаване на стойност заедно със сериозните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) доведоха до подобряване на производителността в края на 90-те години", посочват експертите.

От агенцията посочват, че тези фактори са успели да подкрепят по-бързия растеж и нарастването на доходите, а редица от държавите в региона са усетили подобрение в икономическата среда.

"Традиционният модел на растеж в страните от ЦИЕ започва да губи инерцията си", смята зам.-председателят на Moody's Хейко Петерс.

"Скоростта, с която страните от групата ЦИЕ 8 (Естония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Полша, Унгария и Словения) наваксват спрямо останалата част на ЕС по отношение на продуктивността се забави значително между 2009 - 2017 година в сравнение с периода 2000 - 2008 година", допълва той.

От Moody's допълват, че държавите с най-голям потенциал за наваксване спрямо останалите членки на съюза често са също тези, които са изправени пред най-големи затруднения в реализирането на потенциала си заради слабости в институционален план, в иновациите и в качеството на човешкия капитал.

"България и Румъния показват най-голям потенциал за напредък, но възможността да се възползват от този потенциал е ограничена заради слабости в институциите и липсата на готовност за иновации. От двете държави България и по-добре позиционирана от Румъния", посочват от агенцията.

"Държавите, които показват обещаваща комбинация от потенциал за наваксване и възможност за възползване от този потенциал, са Чехия, Полша и България, а в най-малка степен - Унгария", допълват експертите.

От Moody's завършват, че стимулирането на продуктивността ще бъде от решаващо значение за бъдещето на страните от региона и за "настигането" на Западна Европа.