Дългът на Турция е нараснал с 32% през януари тази година спрямо същия месец на миналата, показват последните данни на местното финансово министерство. Той е достигнал 32 млрд. долара.

През 2020 г. като абсолютна стойност задълженията на правителството достигнаха исторически най-високата си стойност, след което се понижиха леко, но от зимата те отново растат.

Графика: Дълг на Турция (в млн. лири)

Съотношението дълг към БВП на южната ни съседка също се влошава. След като то възлизаше на 32,9% през 2019 г., през миналата година нарасна до 41,6%, а през тази се очертава да надхвърли 45%.

Вътрешният дълг на страната възлиза на 146 млрд. долара, а външният - на 105 млрд. лири.