От седемте страни, които искат да се присъединят към еврозоната, нито една не отговаря на всички критерии за влизане в единната валутна общност, се посочва в доклад на Европейската централна банка, публикуван във вторник.

Той констатира, че като цяло икономиките на тези страни се намират на здрава основна, но техните закони не са в съответствие със стандартите на ЕЦБ. Оповестеният днес доклад на Централната банка се отнася за България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция, информира БНР.

Разглежданите седем държави са в съответствие с повечето от количествените икономически критерии, но никоя от тях не отговаря на всички задължения, предвидени в Договора, включително критериите за правно сближаване, отбелязват от ЕЦБ.

Правната рамка в нито една от седемте страни не е напълно съвместима с всички изисквания за приемане на еврото. Остават в сила несъвместимостите по отношение на независимостта на Централната банка и по-специално институционалната и финансовата независимост на техните централни банки, както и личната независимост, се посочва в доклада.

Докладът на ЕЦБ, който тя трябва да публикува най-малко веднъж на всеки две години, показва, че ще мине известно време, преди еврозоната да се разшири от сегашния си 19 членен състав.

Този доклад не включва Дания и Обединеното кралство, които, макар и членове на Европейския съюз, имат специални режими, които не изискват от тях да се присъединят към единната европейска валута.