До края на годината клиентите на НАП ще могат да проверяват платените и дължими от тях данъци и осигурителни вноски по Интернет. Това съобщи Стоян Марков, заместник изпълнителен директор на НАП на икономическия форум „Марица" в Пловдив днес.

Агенцията разработва две нови електронни услуги, които ще заработят до края на 2007 г. Първата е т.нар. достъп до данъчно-осигурителната сметка чрез Интернет, която позволява справка в реално време за платените данъци и осигурителни вноски. Втората услуга е свързана с възможността да се подават искания за издаване на удостоверения и други документи по Интернет.

Това ще позволи на фирмите и гражданите да спестят посещение в НАП за подаване на искане. За да се гарантира пълната сигурност на информацията, достъпът до данъчната и осигурителна информация ще се осъществява посредством персонален идентификационен код (ПИК), който ще бъде издаван от Националната агенция за приходите.

Услугата за подаване на искане за издаване на удостоверения ще изисква електронен подпис. Обмисля  се в бъдеще изискването за ползване на електронен подпис да отпадне при изграждането на надежден механизъм за идентификация на клиентите.

Електронните услуги на НАП стават все по-предпочитани. През 2007 г. броят на декларациите за доходите, подадени по Интернет  е нараснал повече от 16 пъти. Има ръст от 2 пъти и половина на подадените декларации за ДДС, като 50 хиляди са месечно подаваните документи по електронен път или 42% от всички.

Тенденциите са много положителни и показват, че бизнесът и гражданите все повече осъзнават, че електронните услуги пестят време и средства", каза на форума още Стоян Марков.