Пещите на металургичните предприятия днес са всичко друго, но не и екологични. Те сами произвеждат около 9% от парниковите газове, които влияят на климата по цял свят. Иновативен метод на британски учени обаче може да намали вредните емисии в сектора с близо 90 на сто, пише The Next Web.

В доменните пещи традиционно се използва кокс (вид въглища), за да се получи желязо от добитата в мините руда. Технологията, която предлагат проф. Юлонг Динг и д-р Хариет Килдал от Университета в Бирмингам, включва термохимични реакции, които превръщат въглеродния диоксид в запалимия въглероден оксид. Той на свой ред става "полезна част от реакцията и така се затваря почти перфектен въглероден цикъл", като така се намалява нуждата от кокс.

Китай дава $4,2 млрд. за ликвидация на остарели металургични заводи

Китай дава $4,2 млрд. за ликвидация на остарели металургични заводи

Средствата са само за 2106 г.

Голям плюс в случая е, че се използват съществуващите доменни пещи. Пазарът през последните години се насочва към друго решение за "зелена" стомана - изграждане на електрически пещи, захранвани от ВЕИ. Това обаче е голяма инвестиция - в рамките на над 1 млн. паунда, отбелязва проф. Динг.

Според предварителните разчети внедряването на технологията ще доведе до спестяването на 1,28 млрд. паунда за 5 години, както и до намаляване на въглеродните емисии на страната с 2,9%.

Университетът в Бирмингам - някогашна "столица" на британската металургия, е започнал процедура по патентоването на системата, като освен това търси партньори, за да я изпита в употреба и доразвие. Важен въпрос в случая е безопасността - въглеродният оксид няма миризма и цвят, но е изключително отровен и всяко изтичане на газ представлява голям риск.