Има два типа инвестиционни подходи към пазарите. Единият е да се инвестира в посока на пазара - или иначе казано да се залага на имената, които се повишават, когато пазарите растат. И другият - да се залага срещу посоката на движение на актива - тоест, да се купуват поевтиняващи акции, когато пазарът пада, или пък расте.

Сега любителите на втория подход разполагат с "идеалната среда". Защото контраинвестициите са "най-сладки" именно, когато пазарите се сриват. За съжаление, това се случва в момента, заради едно ужасно обктоятелство - войната в Украйна.

Военното нахлуване на Русия в суверенната държава доведе до масирани разпродажби на фондовите пазари и сериозен спад за индексите, които и без това се представяха зле, заради очакванията Фед да започне цикъл на повишение на лихвите през март.

Всички запознати с техническия анализ, най-вероятно са чували термина "смъртоносно пресичане". Това е ситуацията при която 50-дневната пълзяща средна на един актив се понижи под 200-дневната му такава.

Традиционно, това сочи началото на средносрочен, или дългосрочен низходящ тренд. Днес, по време на големия спад на индекса Nasdaq, заради военните действия на Русия в Украйна, се случи именно подобно пресичане (на дневна графика). Интересен е фактът, че това става в момент, когато индексът навлезе на мечи пазар.

От историческия си връх, в края на миналата година (при ниво от 16 768 пункта), индексът следящ представянето на технологичните акции, се е понижил до 13 040 пункта, което е спад от 22.2% и на практика отговаря на дефиницята за навлизане в мечи пазар, след спад с повече от 20%.

Оказва се обаче, че в исторически план "смъртоносните пресичания" не са били чак толкова лоши. Обръщайки се към индекса на сините чипове Dow Jones, който е с по-голяма история и също се насочва към подобно пресичане, ще погледнем какво се е случвало с индекса при настъпването на подобни събития.

През последните пет десетилетия, когато е било налице подобно смъртоносно пресичане, индексът Dow се е представял далеч не чак толкова зле. От 1970-та година насам, смъртоносни пресичания при Dow Jones са се появявали 34 пъти, или средно на всеки 18 месеца.

И макар пазарът да е продължавал да се понижава, през следващите няколко седмици, бързо е наваксвал загубеното и се е търгувал при много по-високи нива, само след няколко месеца по-късно. Имало е разбира се и случаи, когато подобно пресичане, е предшествало по-сериозни понижения - като например това от декември на 2007-ма година.

Също така обаче, е имало и много провали на негативния тренд, когато такива пресичания са се случвали в средата на бичи пазар. Като цяло, може да се обобщи, че няма съществена разлика от 1970-та година насам, в средното представяне на Dow след настъпването на подобни смъртоносни пресичания.

Един от най-добрите начини да се илюстрира степента на въздействие на смъртоносното пресичане е като се обърнем към ефекта на напълно противоположното такова - златното пресичане. Това е ситуацията, при която 50-дневната пълзяща средна величина се повишава над 200-дневната.

Всъщност, въз основа на статистическата база данни, за последните 50 години, излиза че индексът Dow Jones се е представял по-добре след смъртоносни пресичания, в сравнение с представянето си при златни пресичания.

И това е напълно противоположно на това, което инвеститорите биха очаквали, предвид имената на тези ключови за техническите анализатори пресичания на пълзящите средни величини. И именно този факт, до голяма степен стои и зад намаляване на популярността на този род пресичания на средните през последните десетилетия.

Казано по друг начин, определено тази част на техническия анализ губи до голяма степен ролята си като начин за прогнозиране на пазарното поведение на водещите индекси. В заключение може да се обобщи, че е добре инвеститорите да се обръщат към по-голяма база от данни, преди да решават до колко могат да се доверяват само и единствено на един технически индикатор при своите инвестиционни решения.

Контраинвестициите, когато се "лее кръв по улицата"

Макар и доста опасен (защото тренда може да ви помете, ако не сте уцелили правилния момент на инвестиране), този начин на инвестиране, може да донесе сериозна отплата на смелите (понякога дори безрасъдни) инвеститори.

Този подход се основава на принципа на гениалния Бъфет - "Бъди алчен, когато другите ги е страх и се страхувай, когато другите са алчни".

В допълнение Лорд Ротшийлд е казал популярната фраза - "Времето да се купува е когато има кръв по улиците". Разбира се, той не е имал предвид буквалния смисъл на фразата.

Според Джон Темпелтън, един от най-великите инвеститори на всички времена и пионер в глобализацията на инвестирането - най-добрите сделки могат да бъдат намерени само в моменти на "краен песимизъм". А това изисква търпеливо да чакате за най-добрия възможен момент за инвестиране...

Казано по друг начин, най-добрите и успешни инвеститори, могат да се отнесат до голяма степен към групата на "контратрейдърите", или такива, търгуващи срещу тренда.

Този род инвеститори, разбират много добре инвеститорската психология, както и наличните рискове. Те осъзнават, че страхът и алчността са двата фактора и емоции, които водят до прекомерно повишение, или понижение на цените на активите на финансовите пазари.

Как обаче да познаем, че е налице потенциал за една контраинвестиция?

Налице са три основни показателя...

Първият е свързан с това, дали един актив се е представял по-слабо в сравнение с пазара в дългосрочен период от време. Вторият фактор се базирана на финансовите оценки и как стоят те, съпоставени с тези на сектора и пазара като цяло. Третият - е базиран на масовата психология. Показателно за него е, когато кажете на приятели и роднини в какво инвестирате те да ви кажат: "Но защо би инвестирал в това?"...

В крайна сметка, инвеститорите не бива да забравят, че след кризисни за пазарите моменти, могат да следват и много добри инвестиционни възможности. И обратното, в моменти на нови исторически рекорди за пазара, може би е добра идея да се излезе.

Този стил на търговия обаче, не е подходящ за всички. Той изисква здрави нерви и много търпение от страна на инвеститорите, огромни познания за начините по които функционират пазарите и стриктна дисциплина.

Този начин не е подходящ за хора с голямо его, които не могат да приемат, че могат да са сбъркали, а пазарът винаги е "прав", защото това може да им струва целия капитал.