В следващите три десетилетия населението в 51 държави в света се очаква да намалее, като България ще бъде сред най-засегнатите в това отношения. В нашата страна, както и в Хърватия, Латвия, Литва, Полша, Молдова, Румъния, Сърбия и Украйна спадът ще бъде от над 15%. Това посочват от ООН в прогнозата си за изменението на населението на света до 2050 година.

Данните в нея показват, че между 2017 година и 2050 година хората, живеещи в нашата страна, ще се стопят с 1,6 милиона души. Погледнато за по-голям период от един век - от 1950 до 2050 годинаq населението ще се свиe с 1,8 милиона души или 1,3 пъти.

Прогнозата на ООН е, че в следващите три десетилетия българските граждани няма да са много над 5,4 милиона души. След още 50 години пък, през 2100 година, те ще бъдат близо 3,9 милиона души.

Така за век и половина населението в България ще намалее почти наполовина или с 3,4 милиона души.

Очакванията не изглеждат толкова изненадващо, като се има предвид, че в момента младите хора в страната на възраст между 15 и 24 години са с дял от едва 9 на сто от населението. Групата на децата до 14-годишна възраст пък представлява 14%.

Най-голям е делът на гражданите у нас между 25 и 49 години, като почти половината от населението е в тази категория. Тези над 60 години са 28 на сто, сочат актуалните данни на ООН.

Тенденцията в световен мащаб обаче е обратна, като през 2023 година населението на Земята ще достигне 8 милиарда души, а през 2050 година хората ще бъдат 9,8 милиарда. Още през следващата година населението над 60-годишна възраст ще стигне 1 милиард души за първи път в историята.

Половината от ръста в глобален мащаб ще дойде от едва 9 държави - Индия, Нигерия, Демократична република Конго, Пакистан, Етиопия, Танзания, САЩ, Уганда и Индонезия. След три десетилетия 7 от всички 20 най-населени държави ще бъдат африкански.