Повсеместната корупция е най-големият проблем пред компаниите, които искат да правят бизнес в България, показва актуалното изследване на Световния икономически форум (World Economic Forum). Този отговор заема първо място в негативната класация с 17.8 пункта. На второ място е мудната и неефикасна бюрокация в държавните учреждения с 12 точки.

На трета позиция компаниите поставят данъците, а на четвърто - ниското на ниво на работна етика. Фирмите се оплакват още и от недостатъчно добър достъп до финансиране.

Проблемът с недобре квалифицираната работна ръка се нарежда на шесто място. Веднага след това следва критика към работата на Народното събрание, което, според бизнеса, твърде често променя някои от законите. Политическата нестабилност е следващата точка в изследването.