Най-значимият икономически и финансов проблем в световен мащаб, по преобладаващото мнение на международните застрахователи, е възможността за нови проблеми в банковия сектор в света, се казва в проучване на BlackRock Inc., пише Интерфакс.

Проучването е проведено през юни и юли сред 378 ръководители на застрахователни компании, контролиращи активи на обща стойност 29 трилиона долара. Според това проучване, 56% от респондентите отговарят, че "по-нататъшни финансови "пукнатини" е най-вероятно да се появят при банките.

Проблемите на фондовете за алтернативни инвестиции тревожат 45% от респондентите, пазара на жилищни имоти - 42% и състоянието на развиващите се пазари (emerging markets) - 41%.

Икономиката на САЩ е свръхзадлъжняла - последствията

Най-голямата икономика в света е свръхзадлъжняла - последствията

Наскоро държавният дълг на САЩ достигна исторически рекорд от 33 трилиона долара

Уточнява се, че мнението си по въпроса ръководителите на глобални застрахователни компании са изразили още преди доходността на американските държавни облигации да скочи до многогодишни "върхове" напоследък, отбелязва MarketWatch.

Неочаквано устойчивата инфлация, съчетана с действията на Федералния резерв на САЩ за поддържане на основните лихвени проценти на високо ниво за дълго време, доведе до спад в цените на държавните облигации на страната, създавайки много губещи играчи на финансовите пазари. Между губещите има и много банки, тъй като техните високоликвидни активи традиционно включват държавни ценни книжа.

"Банките са най-уязвими от ръста на доходността на държавните облигации, които те държат в своите баланси", коментира старши мениджърът по портфейлните инвестиции в NewEdge Wealth, Бен Емонс. По думите му, "следващата уязвима група" са фондовете, инвестиращи в инструменти с фиксирана доходност, "които виждат потенциално оттегляне на клиенти".

3 основни причини за "ястребовия" подход на Фед на САЩ през следващите месеци

3 основни причини за "ястребовия" подход на Фед на САЩ през следващите месеци

Защо е много вероятно Фед да продължи да вдига основните лихви

В допитването на BlackRock, застрахователните компании посочват като основни макроикономически проблеми, постоянната висока инфлация и заплахата от рецесия.

Освен това, 92% от анкетираните отговарят, че планират да запазят или увеличат своите инвестиции във финансови инструменти с фиксирана доходност (облигации). В рамките на тази група, половината (или 41% от всички участващи в допитването) от застрахователните компании възнамеряват да увеличат инвестициите си в държавни ценни книжа през следващите една до две години.

На въпроса, коя е била най-голямата изненада за вас през (първата половина на) 2023 година: 71% от анкетираните ръководители на крупни застрахователни компании отговарят - "динамиката (покачването) на инфлацията", 56% - "волатилността на финансовите пазари", 54% - "парично-кредитната политика (на Фед)", 43% - "банковите фалити" в САЩ и Европа.

Еврото губи позиции при международните разплащания, а делът на долара стигна исторически максимум

Еврото губи позиции при международните разплащания, а делът на долара стигна исторически максимум

Причините за драстичното свиване използването на еврото