Световната здравна организация призова по-заможните държави да дарят $16 млрд., предава Bloomberg. Парите ще бъдат използвани за подобряване на достъпа до ваксини срещу COVID-19, лечение и тестове за по-бедните страни.

Идеята на СЗО е държавите да дарят средства пропорионално на дела им в световната търговия. По-бедните ще самофинансират други $6,5 млрд.

Планът идва след скромния отговор на апела на организацията за набиране на $23,4 млрд., отправен през октомври. От търсените $16 млрд. бяха набрани едва $800 млн.

Надеждата на СЗО е с парите да осигури ваксини за по-бедните държави, с което да се ускори ваксинацията срещу COVID-19. Около половината от страните по света не достигат целта, поставена от организацията, за ваксинация на поне 40 процента от населението им до края на 2021 г.